gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Źródło błędu rozpoznawania schizofrenii wczesnodziecięcej

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Źródłem błędów rozpoznawczych stają się zwłaszcza przypadki napadów psychosensorycznych u schizofreników. Wówczas automatyzmy wzrokowe z reguły biorą niewprawni diagności za omamy wzrokowe, wliczając je na tej podstawie do symptomatyki schizofrenicznej. Na tym zdają się polegać wciąż jeszcze spotykane twierdzenia o omamach wzrokowych w schizofrenii. Ponieważ najczęściej chodzi tu o zespół paranoidalny, chorzy zjawiające im się zjawiska wzrokowe, zasadniczo przebiegające. bez sądu realizującego, interpretują urojeniowo, nadając im dzięki składnikowi schizofrenicznemu wtórnie przekonanie o rzeczywistym istnieniu przedmiotu swych spostrzeżeń, a więc cechy sądu realizującego. Zresztą wiemy, że schizofrenicy taką samą interpretację paranoidalną stosują wobec snów hipnagogicznych i hipnopompicznych, a także wobec fizjologicznych omamów w marzeniach sennych. Różnicowanie tych zjawisk tak bardzo złożonych wymaga szczególnej rutyny rozpoznawczej. SCHIZOFRENIA DZIECIĘCA Przeważnie psychozy wieku dziecięcego nie różnią się od psychoz ludzi      dorosłych do tego stopnia, aby miały tu powstawać jakieś szczególne trudności rozpoznawcze. Natomiast schizofrenia oraz tzw. dementia ,nfantilis o ile ta ostatnia nie jest szczególnie ciężką postacią schizofrenii są wciąż jeszcze zagadnieniem diagnostycznie nie opanowanym. Nawet samo pojęcie schizofrenii dziecięcej nie jest jeszcze w piśmiennictwie ostro zakreślone. Jeżeli wliczyć tu wszystkie przypadki rozpoczynające się przed 15 r. ż., to jest ich ok.,400 na ogólną liczbę schizofrenii (Bleuler). Natomiast Lutz uważa za schizofrenię dziecięcą tylko te przypadki, które rozpoczynają się przed 10 r. ż. Przypadków tych jest poniżej 100, jest to więc cierpienie rzadkie. Obniżenie granicy wieku po- niżej 10 roku uzasadnia się tym, że obrazy kliniczne okresu pokwitania niczym istotnym nie różnią się od psychoz schizofrenicznych wieku dojrzałego, a to samo dotyczy okresu , który przypada, przynajmniej u dziewcząt, mniej więcej na 11 r. ż. Podlega on bowiem osobniczym wahaniom; bywają przypadki niezwykle wczesne (pubertas praecox et praecocissima) oraz. znacznie opóźnione. Wahania te możliwe są w obrębie nawet wielu lat. U chłop- ców okres przedpokwitaniowy (prae ubertas) pojawia się przeciętnie o rok       później niż u dziewcząt. Poza cielesnymi oznakami okresu przed pokwitaniowego, jak przyśpieszony wzrost, przybytek wagi itd., znamienne są dla tego okresu również pewne przemiany psychiki. Pomijamy je tutaj na razie, gdyż orientowanie się według nich w pracy diagnostycznej jest niezwykle trudne. Za schizofrenię dziecięcą w ścisłym znaczeniu trzeba więc uważać tylko schizofrenię wczesnodziecięcą, ponieważ posiada on wiele odrębnych cech, stanowiących źródło, trudności rozpoznawczych. [przypisy: zespół psychoorganiczny objawy, zespół psychoorganiczny, omamy wzrokowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Źródło błędu rozpoznawania schizofrenii wczesnodziecięcej”

  1. Stacker of Wheat Says:

    cierpiącym na przewlekłe bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

  2. Katarzyna Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odszkodowania za błędy medyczne[...]

  3. Bartosz Says:

    Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: omamy wzrokowe zespół psychoorganiczny zespół psychoorganiczny objawy