gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Omamy u dziecka

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowoustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napotykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im bliżej okresu przedpokwiłaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychoruchowego występują w obrazie klinicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczouchwytne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzutności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie powikła zespół katatonicznokataleptyczny, nigdy nie osiąga rozmiarów osłupienia. Częste bywają stany otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwanie łączności z otoczeniem, przemijające po pewnym czasie. Zachowanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe. Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzająco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, na czym polega ta różnica. Jeżeli porównują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kilku laty, to stwierdzają, że zmieniło się ono, stało się do siebie niepodobne, jego charakter i temperament odmieniły się do niepoznaki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopniowego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości strukturalnej. Nakreślony ,obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: anna majka dietetyk, cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja, schizofrenia dziecięca ]

Tags: , ,

No Responses to “Omamy u dziecka”

  1. Alicja Says:

    U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

  2. Dorota Says:

    Article marked with the noticed of: zakupy[...]

  3. Vagabond Warrior Says:

    sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: anna majka dietetyk cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja schizofrenia dziecięca