gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Rozwój psychozy u schizofreników

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W zakładach zamkniętych przebywa mnóstwo takich podleczonych schizofreników, których proces zatrzymał się na rozmaitych poziomach rozwoju psychozy. Wielu tych chorych ze stanami ubytkowymi przebywa, na wolności, są oni zdolni do pracy zarobkowej, chociaż ich zdolność zarobkowa jest znacznie zmniejszona i w każdej chwili może nastąpić obostrzenie procesu. Niektóre stany ubytkowe są tak nieznaczne, że tylko dokładne badanie psychiatryczne zdoła je wykryć. Mówimy w tych przypadkach o wyleczeniu społecznym, gdyż z punktu widzenia naukowolekarskiego przewlekły proces tli się nadal lub utrzymuje się jako trwałe kalectwo umysłowe. Powikłania takie nie należą do rzadkości. Zwłaszcza zespół majaczeniowy trzeba umieć wyosobnić z mieszanych zespołów czynnościowych, od których rozpoczynają się niekiedy przewlekle procesy schizofreniczne. Czysty zespół majaczeniowy w przebiegu prostej schizofrenii lub schizofrenii przewlekłej, która po przeminięciu ostrego zespołu nabrała cech takiego samego obrazu klinicznego, jest wielką rzadkością. Może on się zdarzyć, gdy inny czynnik organiczny, np. alkoholizm powikła podłoże schizofreniczne, w wyniku czego pojawi się delirium tremens, przepojone pewnymi pierwiastkami schizofrenicznymi. Zdarza. się natomiast nie tak rzadko, że na ostry początek schizofrenii przewlekłej, składa się jeden z zespołów z kręgu schizofrenicznego powikłany majaczeniem. Dochodzi wówczas do zamącenia świadomości, pojawiają się omamy wzrokowe, podniecenie psychoruchowe przybiera znacznie większe rozmiary niżby to wynikało z czystego zespołu schizofrenicznego, zdolność zapamiętywania jest upo- śledzona, może się pojawić ubytek pamięciowy z bezładnymi i rozkojarzonymi. konfabulacjami, a po ustąpieniu pierwiastków majaczeniowych okres ten objęty być może jeżeli nie całkowitą, to w każdym razie znaczną niepamięcią, nawet wsteczną. [więcej w eskulap gniezno, interlis kalisz, odczyn arthusa, triamcynolon ]

Tags: , , ,

No Responses to “Rozwój psychozy u schizofreników”

  1. Alpha Says:

    trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

  2. Bitmap Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do rwa rehabilitacja[...]

  3. Mikołaj Says:

    Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: eskulap gniezno interlis kalisz odczyn arthusa triamcynolon