gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Schizofrenia przewlekła

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W czystej schizofrenii przewlekłej, a więc zarówno w schizofrenii prostej, jak i w stanach ubytkowych po ustąpieniu ostrych nawarstwień psychotycznych, wiele czynności psychicznych może nie wykazywać grubszych zmian. Przede wszystkim świadomość z zasady pozostaje nienaruszona. Czynności. spostrzegania, funkcje pamięciowe, uwaga, orientacja we wszystkich kierunkach mogą wykazywać dobrą sprawność, a niektóre zaburzenia tych czynności mogą być natury czynnościowej, tj. wypływać wtórnie z braku zainteresowania,                       z zaprzątnięcia urojeniami, z przekory przy badaniu. Objawy otępieni owe w niepowikłanych przypadkach schizofrenii przewlekłej, osiągnąwszy raz swoje maksimum, mogą już stale utrzymywać się na tym poziomie, lub też dopiero po długim, wieloletnim trwaniu choroby sprowadzać stopniowe pogorszenie. Pojawienie się nawarstwień epigenetycznych jest zawsze złym znakiem. Po każdym spostrzeżeniu grozi spotęgowanie się objawów osiowych. Wtedy dopiero zaczynają stopniowo wychodzić na jaw cechy procesu psychoorganicznego. Objawy te rozwijają się tak powoli i w wielu przypadkach są tak lekko zaznaczone, że nic dziwnego, iż w ciągu długiego czasu uważano schizofrenię za chorobę nieorganiczną, czynnościową (niektórzy autorzy do dzisiaj jeszcze), Za tym poglądem zdawały się przemawiać liczne przypadki samorzutnego ustąpienia wszelkich objawów chorobowych, bez śladu ubytków. Dzisiaj wiemy, że w ten sposób ustąpić mogą tylko ostre zespoły z kręgu schizofrenicznego, u których podstaw leży nie przewlekły proces schizofreniczny, lecz jeden. z wielu innych czynników chorobo- twórczych zdolnych taki zespół psychotyczny wyzwolić. Rozpoznawanie w jednej i drugiej grupie krótko schizofrenii jest błędem  wielu obliczach. Pod względem statystycznym wynikają z tego błędu absurdy, gdyż odsetek przypadków schizofrenii w niektórych dawnych zakładach wynosił 80, 90 i więcej procent, co żadną miarą nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym choremu dzieje się krzywda, jeżeli opatrzy się go na całe życie mianem schizofrenika tylko dlatego, że w przebiegu np. jakiejś choroby gorączkowej wystąpił u niego zespól schizofrenoidalny, który po krótkim czasie przeminął raz na zawsze. Inny wreszcie aspekt tego błędu jest ważny, mianowicie naukowy. Jeżeli pod miano schizofrenii podciągnie się wszystkie zaliczane do tego kręgu, to nie ma nadziei na wyjaśnienie zagadki, dlaczego. jedna i ta sama choroba miałaby się objawiać tak różnorodnie, jako i łatwo uleczalna, i nieuleczalna, i ostra, i przewlekła, i organiczna, i czynnościowa             i sprowadzająca ostateczne otępienie z rozpadem, i przemijająca bez najmniejszego śladu. [przypisy: eskulap gniezno, interlis kalisz, odczyn arthusa, triamcynolon ]

Tags: , , ,

No Responses to “Schizofrenia przewlekła”

  1. Oliwia Says:

    brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

  2. Ada Says:

    [..] Cytowany fragment: dentysta ochota warszawa[...]

  3. Sky Bully Says:

    Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: eskulap gniezno interlis kalisz odczyn arthusa triamcynolon