gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Schizofrenia paranoidalna u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów zespołu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chłopiec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu        i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie, wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd.    Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r. chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przedmiotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość.         Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest posłuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w  1959 r. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju    przewlekły początek poprzedzony okresem nerwowości, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm   i dereizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afektywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg leczenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: ajwen, nfz sosnowiec, przerzuty do płuc objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Schizofrenia paranoidalna u dzieci”

 1. Zoja Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 2. Gunhawk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychologia pracy[...]

 3. Wanda Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 4. Konrad Says:

  [..] Cytowany fragment: wózki inwalidzkie lublin[...]

 5. Disco Potato Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 6. Prometheus Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szkła kontaktowe[...]

 7. Tacklebox Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: ajwen nfz sosnowiec przerzuty do płuc objawy