gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Sądy czyli przekonania o danym przedmiocie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Są to przekonania o istnieniu lub nieistnieniu przedstawianego przedmiotu. Sądy nigdy nie mogą występować bez przedstawień, chociaż przedstawienie jest czasem zdaje się możliwe bez odpowiedniego sądu. Na przykład kiedy nagle ockniemy się ze snu głębokiego, mogą powstawać w nas przedstawienia, do których dopiero po pewnym czasie dołączają się sądy, czyli przekonania. Natomiast z zasady istota żywa reaguje na przedstawienia i sądy szczególnym stanem, którego odmiany sprowadzić można właściwie do podstawowych stanów przyjemności lub przykrości. Są to tzw.: III. Uczucia. Zjawisko to znane pod licznymi synonimami wykazuje dużo odcieni, odmian, gatunków i stopni natężenia. W każdym z nich jednakże da się odnaleźć tę samą podstawową jakość. Widzieliśmy wyżej, jak ogromną rolę psychofizjologiczną przypisujemy dzisiaj uczuciom. Z punktu widzenia biologicznego, uczucia służą istocie żywej do zajęcia postawy wobec przedmiotu, który wywołał w świadomości przedstawienie wraz z odpowiednim sądem. Jeżeli przedmiot ten zagraża jej bytowi, to zajmuje wobec niego postawę obronną, napastliwą lub uległą. W innych przypadkach przedmioty te mogą wzbudzać inne uczucia i wywoływać w postawie i w zachowaniu się osobnika reakcję ochronną, społeczną, utożsamiającą. Podmiotowo osobnik pragnie czegoś, chce, do czegoś dąży i w tym kierunku pozytywnie lub negatywnie działa. W ten sposób: IV. Objawy woli i działania są ze sobą nierozłącznie sprzężone. Motorem pragnień, postanowień i działań są uczucia, wypływające z osądu przedstawień. Dzięki faktom psychicznym tej ostatniej grupy zdolni jesteśmy wpływać na świat zewnętrzny. Pojęcie woli bierzemy oczywiście nie w metafizycznym znaczeniu, w jakim bywało nadużywane, lecz w znaczeniu przyrodniczym, jako fakt      w doświadczeniu podmiotowym i przedmiotowym dający się opisać, chociaż wytłumaczenie naukowe tej kategorii zjawisk sprawia trudności. Każdej z wymienionych grup faktów psychicznych ,poświęcimy osobne wywody, zarówno gdy będzie chodziło o ich prawidłowy wygląd i przebieg, jak i o ich zaburzenia, W każdej grupie da się też odróżnić szczegółowe podgrupy. [podobne: lajtmar, ostry sos meksykański krzyżówka, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej

Tags: , ,

No Responses to “Sądy czyli przekonania o danym przedmiocie”

  1. Glyph Says:

    Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

  2. Stefan Says:

    Article marked with the noticed of: bcaa[...]

  3. Troubadour Says:

    pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej lajtmar ostry sos meksykański krzyżówka