gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Nasilenie potrzeb fizjologicznych i psychofizjologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Różnica między tą stacją wyższą, podkorową a niższą, tj. rdzeniową, leży w tym, iż na poziomie wyższym, mianowicie w czynnościach instynktowych, sternictwo dotyczy organizmu jako całości, że wykazuje wobec podniet zewnętrznych większą samodzielność i niezależność, zależne od nasilenia fizjologicznych potrzeb, i że wreszcie ma ono charakter nie czysto fizjologiczny, lecz psychofizjologiczny. Lokalizacja tych najniższych rozwojowo doznań protopatycznych, mianowicie elementarnych uczuć przykrości i przyjemności, nie jest jeszcze ustalona w sposób ścisły. Na ogół biorąc, wszystko przemawia za tym, że pień mózgowy jest siedzibą elementarnej produkcji przeżyć protopatycznych, a więc popędów, prostych uczuć przyjemności i przykrości, doznań ustrojowych, a tym samym i sensorium, jaźni i uwagi. Czynności te nie są upośledzone u psa, pozbawionego operacyjnie płaszcza mózgowego. Nie są upośledzone też u człowieka nawet przy rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Wśród wielu faktów z patologii wymienia się najczęściej anencefala, opisanego przez Edingera i Fischera. Nie posiadał on wzgórz wzrokowych. i niereagował na żadne podniety, nawet ustrojowe i bólowe. Przemawiało to wyraźnie za tym, że pozostałe części pnia mózgowego nie mają możności wytwarzania uczuć protopatycznych, a tym samym instynktów. Rozumowanie to mogłoby budzić zastrzeżenia, gdyby anencefal ten w ogóle nie posiadał sensorium, Gamper opisał mianowicie anencefala, który przyszedł na świat bez półkul mózgowych        i międzymózgowia, a jednak wykazywał reakcje instynktowe. Podobnie było w przypadku Spatza, w którym najbardziej przednią częścią mózgowia było śródmózgowie z jądrem czerwonym. Zagadnienie sprowadza się więc do kwestii, czy oprócz międzymózgowia istnieją również instynktowe mechanizmy w śródmózgowiu. Z tego, że uczucia protopatyczne powstają w pniu mózgowym, bynajmniej nie wynika, jak sądzą niektórzy ekstremiści, że w ogóle cala uczuciowość powstaje na poziomie pnia mózgowego. Na tym poziomie uczuciowość wyższa, którą szczyci się człowiek, jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia. [więcej w: lajtmar, ostry sos meksykański krzyżówka, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej ]

Tags: , ,

No Responses to “Nasilenie potrzeb fizjologicznych i psychofizjologicznych”

 1. Victoria Says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 2. The Dude Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zdrowie online[...]

 3. Sara Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

 4. Pogue Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: termogeniki[...]

 5. Agnieszka Says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej lajtmar ostry sos meksykański krzyżówka