gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Psychika zwierzęcia

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Psychika zwierzęcia, kierowana biologicznymi prawami zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego, była wobec powyższego tylko przygotowaniem dla powstania świadomości ludzkiej. Dopiero więc od chwili, gdy wykształcił się mózg ludzki, można mówić o procesie dziejowego rozwoju świadomości ludzkiej, toczącym się według praw społecznohistorycznych. Pojęcia świadomości w powyższym znaczeniu używa socjologia, posługują się nim również nauki humanistyczne. Zjawiska podpadające pod to pojęcie interesują jednak żywo                          i przyrodników. Toteż i psychologia, i psychopatologia, zajmujące się przede wszystkim człowiekiem, muszą poświęcić dużo uwagi przejawom świadomości w przedstawionym powyżej znaczeniu. W naukach przyrodniczych, do których zalicza się psychologię i psychopatologię, terminu świadomość używa się jednakże najczęściej w innym, bardziej elementarnym znaczeniu. Świadomość (po łac. również conscientia, ale raczej w znaczeniu sumienia), conscience lub connaissance, soznanje, Bewusstsein, oznacza mianowicie towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Niemieccy psychiatrzy używają ponadto miana Besinnung. Oznacza ono zdolność do refleksji.          Jej pełnię określa Reichardt (1955) mianem Besonnenheit. Jednakże nawet zupełnie jasna świadomość nie wyklucza działania bez refleksji, np. w tzw. krótkim spięciu lub w działaniach pod wpływem silnego wzruszenia. Ten drugi termin jest więc dla nas tutaj nieprzydatny. Przeżywając zjawiska psychiczne współprzeżywamy zarazem zjawisko świadomości w znaczeniu sensorium. Świadomość stanowi więc cechę zjawisk psychicznych elementarną. Znamy bezpośrednio to zjawisko z naszej introspekcji, znamy tym samym treść tego pojęcia i rozumiemy w -sobie jego znaczenie. Definicja tego faktu psychicznego jest o tyle trudna, że definiując jakieś pojęcie staramy się sprowadzić je jako nieznane do jakiegoś innego pojęcia, już znanego. W tym przypadku pojęcie to znamy najlepiej, gdyż z bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, z naszych własnych przeżyć codziennych. Mówiąc o świadomości, że jest ona poczuciem przeżywania naszych zjawisk psychicznych, sprowadzamy jedną znaną do drugiej równie znanej. Gdybyśmy świadomości nie przeżywali, nikt by nam nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Znaczyłoby to tyle, co mówić ślepemu o kolorach. [przypisy: prywatka szczecin, alanya szamotuły, cyklopiroksolamina, cyklopiroksolamina warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Psychika zwierzęcia”

 1. Olaf Says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Flint Says:

  Article marked with the noticed of: prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu[...]

 3. Kalina Says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

 4. Tobiasz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aloes[...]

 5. Róża Says:

  Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: alanya szamotuły cyklopiroksolamina marecki tour prywatka szczecin