gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Proces rozwojowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka nie jest mianowicie zakończony. Tak jak między człowiekiem kopalnym a historycznym zachodzi ogromna różnica co do narządu czołowego, tak przewidywać należy, że i w przyszłości ewolucja będzie szła nadal w tym samym kierunku. Loth twierdzi, że proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka przyniesie dalsze uwypuklenie czaszki mózgowej i zmniejszenie twarzoczaszki, wskutek czego czaszka przyszłego człowieka zbliży się kształtem do wodogłowia. Wraz z tym należy przewidywać dalszą intelektualizację człowieka równolegle ze wzmożeniem jego uczuciowości wyższej.
Nauki psychologiczne dzielić można według rozmaitych schematów, z których każdy może mieć pewne dobre strony. Poniżej podaję schemat klasyfikacji teoretycznej wg Pietera, zmodyfikowany tak jak to się wydawało celowe dla naszych zadań. Za słuszne uznałem, rozróżnienie ogólnej teorii zjawisk psychicznych od dziedziny poszczególnych badań psychologicznych. Odpowiadałoby to analogicznemu rozróżnieniu fizyki teoretycznej od eksperymentalnej. Druga z tych dziedzin zawiera opis problemów naukowo badawczych tudzież metod i wyników badań. Dla całości tworzymy jeszcze trzeci dział, mianowicie taki, który by zawierał praktyczne zastosowanie tamtych dociekań i badań.  Psychologia teoretyczna II. Działy badań psychologicznych 1. Psychologia ogólna: a) umysłu, b) uczuć, c) woli i działania (psychomotoryka). 2. Psychologia rozwojowa (genetyczna): a) porównawcza (w stosunku do zwierząt) b) rozwoju psychicznego człowieka, np. dziecka, wieku pokwitania i przekwitania, starca itd. c) człowieka pierwotnego. 3. Psychologia różnicowa: a) różnic intelektualnych (badania inteligencji),   b) różnic charakterów (charakterologia), c) różnic psychicznych u grup ludzkich (rasowych, etnicznych, narodowych, klasowych, zawodowych itd). 4. Psychopatologia ogólna. 5. Socjopsychologia. 6. Psychologia humanistyczna (kulturalistyczna) : a) twórczości, b) poszczególnych dziedzin kultury (sztuki, religii, literatury, języka itd.), c) kultur pierwotnych. III. Psychologia praktyczna 1. Psychologia pracy (dawniej: psychotechnika) 2. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna), 3. Psychologia sądowa i kryminologia. 4. Psychiatria. 5. Psychohigiena itd. [hasła pokrewne: lajtmar, ostry sos meksykański krzyżówka, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej ]

Tags: , ,

No Responses to “Proces rozwojowy”

 1. Mr. Thanksgiving Says:

  Dieta jest ważna,

 2. Mule Skinner Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do naturalny termogenik[...]

 3. Antonina Says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 4. Karol Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog płock[...]

 5. Mr. Spy Says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

 6. Magdalena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: archiwum dokumentów[...]

 7. Iga Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej lajtmar ostry sos meksykański krzyżówka