gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Pakiet edukacji zdrowotnej w celu zapobiegania infekcjom robaka u chińskich dzieci w wieku szkolnym AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Częstość występowania infekcji w ocenie kontrolnej była większa wśród chłopców niż wśród dziewcząt (P = 0,002), ale nie było istotnej różnicy w częstości występowania między dziećmi w klasie 4 i tymi w klasie 5 (P = 0,20). Wiedza, postawy i praktyki
Tabela 3. Tabela 3. Różnice w punktach na kwestionariuszu Wiedza, postawy i praktyki (KAP) oraz w obserwowanej praktyce mycia rąk w szkołach kontrolnych i interwencyjnych. Ogólne zmiany w wynikach kwestionariusza KAP przedstawiono w Tabeli 3; zmiany na poziomie szkoły i wyniki dotyczące elementów kwestionariusza przedstawiono w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. W punkcie wyjściowym wyniki obliczone jako odsetki (. SD) w sumie 43 punktów na kwestionariuszu były wyższe o 5,7 punktu procentowego (95% CI, 2,6 do 8,7) w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej (30,7 . 12,7 vs. 26,3 . 11,5; P <0,001, z korektą dla płci i klasy szkolnej). Nie było istotnej różnicy w wynikach podstawowych w kwestionariuszu KAP między chłopcami i dziewczętami (P = 0,55), podczas gdy dzieci w klasie 5 uzyskały średnio 7 punktów więcej niż dzieci w klasie 4 (P <0,001). Podczas oceny kontrolnej uczniowie, którzy byli narażeni na interwencję, ocenili średnio 32,8 punktów procentowych (95% CI, 28,5 do 37,1) wyżej w kwestionariuszu KAP niż uczniowie w grupie kontrolnej (63,3 . 15,1 vs 33,4). . 14,4; P <0,001, dostosowane do płci i klasy). Po skorygowaniu o wynik punktowy w komponencie wiedzy kwestionariusza, efekt interwencji (różnica w różnicach) wynosił 24,9 punktu procentowego (95% CI, 23,4 do 26,4, P <0,001). Dziewczęta były o 1,7 punktu procentowego wyższe niż chłopcy (P = 0,02), ale nie było istotnej różnicy między wynikami dzieci w klasie 4 i dziećmi w klasie 5 (P = 0,25).
W analizie całej badanej populacji ogólny wynik z kwestionariusza KAP był wyższy o 9,9 punktu procentowego (95% CI, 5,8 do 14,0) wśród niezakażonych studentów niż wśród zarażonych uczniów (P <0,001), a korelacja między wynikami na kwestionariuszu KAP i zaobserwowanej praktyce mycia rąk był umiarkowany, ale znaczący (współczynnik korelacji Pearsona, 0,64; P = 0,008). W analizie według przydziału grupowego stwierdzono umiarkowaną, ale istotną korelację między wynikiem z kwestionariusza KAP a myciem rąk zarówno w szkołach interwencyjnych (0,66, P = 0,05), jak iw szkołach kontrolnych (0,77, P = 0,04).
Wynik na komponencie wiedzy w kwestionariuszu KAP był związany zarówno z raportowaniem własnym (beta = 0,13, P <0,001), jak i obserwowanym zachowaniem (współczynnik korelacji rang Spearmana rho = 0,57, P = 0,02) [patrz też: ajwen, nfz sosnowiec, odczyn arthusa ]

Tags: , ,

No Responses to “Pakiet edukacji zdrowotnej w celu zapobiegania infekcjom robaka u chińskich dzieci w wieku szkolnym AD 7”

 1. Jigsaw Says:

  A co z innymi produktami?

 2. Zuzanna Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: mięśnie[...]

 3. Glyph Says:

  Dieta jest ważna,

 4. Kinga Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog bielsko biała cennik[...]

 5. Riff Raff Says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

Powiązane tematy z artykułem: ajwen nfz sosnowiec odczyn arthusa