gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Długoterminowa obserwacja terapii CD19 CAR w ostrej białaczce limfoblastycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Chimeryczne komórki T receptora antygenowego CD (CD) specyficzne dla CD19 indukują wysokie odsetki odpowiedzi początkowej u pacjentów z nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B (ALL) i długotrwałymi remisjami w podgrupie pacjentów. Metody
Przeprowadziliśmy badanie fazy z udziałem osób dorosłych z nawrotem ALL z komórek B, które otrzymały infuzję autologicznych limfocytów T wyrażających poziom chromosomu 19-28 .s w Centrum Pamięci Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Oceniono bezpieczeństwo i wyniki długoterminowe, a także ich związek z cechami demograficznymi, klinicznymi i chorobowymi.
Wyniki
W sumie 53 osoby dorosłe otrzymały 19-28. CAR komórek T, które zostały wyprodukowane w MSKCC. Po infuzji wystąpił silny zespół uwalniania cytokin u 14 z 53 pacjentów (26%, 95% przedział ufności [CI], 15 do 40); pacjent zmarł. Całkowitą remisję zaobserwowano u 83% pacjentów. Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 29 miesięcy (zakres od do 65) mediana czasu przeżycia bez zdarzeń wynosiła 6,1 miesiąca (95% CI, 5,0 do 11,5), a mediana całkowitego przeżycia wyniosła 12,9 miesiąca (95% CI, 8,7 do 23,4). Pacjenci z niskim obciążeniem chorobą (<5% blastów ze szpiku kostnego) przed leczeniem znacznie zwiększyli czas trwania remisji i przeżycie, z medianą czasu przeżycia wolnego od zdarzeń wynoszącą 10,6 miesiąca (95% CI, 5,9 do nieosiągnięcia) i medianą całkowitego przeżycia 20,1 miesięcy (95% CI, 8,7 do nieosiągnięcia). Pacjenci z większym obciążeniem chorobą (.5% blastów szpiku kostnego lub choroby pozaszpikowych) mieli większą częstość występowania zespołu uwalniania cytokin i zdarzeń neurotoksycznych oraz krótszego długoterminowego przeżycia niż pacjenci z niskim obciążeniem chorobą.
Wnioski
W całej kohorcie mediana całkowitego przeżycia wyniosła 12,9 miesiąca. Wśród pacjentów z niskim obciążeniem chorobowym mediana całkowitego przeżycia wynosiła 20,1 miesiąca i towarzyszyła mu znacznie mniejsza częstość występowania zespołu uwalniania cytokin i zdarzeń neurotoksycznych po wlewie komórek T CAR z 19-28 lat niż obserwowano u pacjentów z większym obciążeniem chorobą . (Finansowane przez Commonwealth Foundation for Cancer Research i inne; ClinicalTrials.gov number, NCT01044069.)
[przypisy: omamy wzrokowe, przerzuty do płuc objawy, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa obserwacja terapii CD19 CAR w ostrej białaczce limfoblastycznej”

 1. Katarzyna Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 2. Zoja Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta bydgoszcz[...]

 3. Milan Says:

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 4. Aleksander Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: najlepsza dieta pudełkowa[...]

 5. Freak Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 6. Melania Says:

  Article marked with the noticed of: catering[...]

 7. Overrun Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina omamy wzrokowe przerzuty do płuc objawy