gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Cecha egocentryzmu występuje na naczelnym miejscu w psychologii marzenia sennego i w stanach psychotycznych, przebiegających                     z przyćmieniem świadomości, Tę samą cechę odnaleźć też można w autyzmie schizofreników. Objaw ten polega na całkowitej lub częściowej negacji świata rzeczywistego, zasklepianiu się w sobie i tworzeniu sobie własnego, nierzeczywistego, urojonego świata, urobionego egocentrycznie na modłę katatymicznej uczuciowości. Przeciwstawnym pojęciem jest alterocentryzm, polegający na poddawaniu się obcym osobowościom z zatratą własnej jaźni. 4. Rzutowanie własnych pragnień i obaw na zewnątrz jest właśnie osią ego centrycznokatatymicznej postawy wobec rzeczywistości. W walce o byt i dziecko, i człowiek pierwotny czują się słabi. Wobec potęgi żywiołów i gniewu otaczającej przyrody żywej człowiek czuje się bezsilny. Ale wśród wrogich żywiołów są i potęgi sprzyjające rodzice, przywódca, kapłanczarownik, dobre bóstwa. Pragnienie wybawienia ode złego każe człowiekowi wyposażyć te potęgi w niezwykłą, nadludzką siłę. Myśl, że się jest pod opieką dobrych potęg, działa uspokajająco, uśmierza lęk. W pierwotnym społeczeństwie ten lęk wyzyskiwany jest przez sprytniejsze jednostki               do pogłębienia wiary w ponadludzką opiekę sił nadprzyrodzonych (supranaturalizm): W taki sam sposób w mitach i baśniach urzeczywistniają się najskrytsze sny o potędze. Rzutowanie na zewnątrz własnych stanów uczuciowych jest też podstawą twórczości pierwotnej. Życzenia i obawy przyoblekają się w ciało również w marzeniach sennych. Cecha ta w niektórych stanach psychopatologicznych potęguje się do rozmiarów nowej, chorobowej jakości. 5. Myślenie magiczne jest następstwem skłonności do rzutowania własnych stanów wzruszeniowych na zewnątrz. Wiara      w istnienie sił nadprzyrodzonych nasuwa człowiekowi pierwotnemu pomysł zjednywania sobie tych potęg za pomocą modłów, zamawiań, uroków, tajemniczych obrzędów, talizmanów i innych arkanów wiedzy okultystycznej. [przypisy: ajwen, nfz sosnowiec, przerzuty do płuc objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Cecha egocentryzmu wystepuje na naczelnym”

  1. Weronika Says:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

  2. Daria Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczniczy pedicure[...]

  3. Juliusz Says:

    Dobry i rzeczowy artykuł

Powiązane tematy z artykułem: ajwen nfz sosnowiec przerzuty do płuc objawy