gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Procedura Hochberga 11 została zastosowana w celu odniesienia się do wielu porównań i do kontrolowania ogólnego wskaźnika błędu typu I przy 0,04 w analizie całkowitego przeżycia po 28 miesiącach; do obu porównań leczenia zastosowano dostosowanie Bonferroniego, co daje 98% przedziały ufności dla porównań w pierwotnej analizie całkowitego przeżycia. Opisową aktualizację całkowitego przeżycia, czasu przeżycia wolnego od progresji oraz obiektywnego odsetka odpowiedzi z przedziałami ufności zgłaszanymi na poziomie 95% (bez formalnego badania hipotezy skorygowanego o wielokrotne porównania) przeprowadzono następnie po dłuższej obserwacji po 36 miesiącach. Przedziały ufności dla obiektywnych współczynników odpowiedzi obliczono za pomocą metody Cloppera-Pearsona. Projekt badania nie był zasilany w celu porównania pomiędzy grupą niwolumabu i ipilimumabu a grupą niwolumabu, ale przeprowadzono analizy opisowe bez formalnego badania hipotezy. Dodatkowe metody statystyczne opisano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Wyniki
Pacjenci i leczenie
Badanie zostało przeprowadzone w 137 ośrodkach w 21 krajach, a 1296 pacjentów zostało zapisanych od lipca 2013 r. Do marca 2014 r. Spośród 945 pacjentów poddanych randomizacji (314 pacjentów w grupie niwolumab-plus-ipilimumab, 316 w grupie otrzymującej niwolumab i 315 w grupie ipilimumab) 8 nie otrzymało leczenia (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Demograficzne i kliniczne charakterystyki pacjentów, które zostały wcześniej zgłoszone, 4 były zasadniczo zrównoważone (Tabela
Na blokadzie bazy danych 24 maja 2017 r. Wszyscy żyjący pacjenci mieli minimalny czas obserwacji wynoszący 36 miesięcy. Mediana okresu obserwacji wynosiła 38,0 miesięcy w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab, 35,7 miesięcy w grupie otrzymującej niwolumab i 18,6 miesiąca w grupie ipilimumabu. Pacjenci, którym przydzielono leczenie skojarzone, otrzymali medianę 4 dawek (zakres od do 94) niwolumabu i 4 dawki (zakres od do 4) ipilimumabu, osoby przypisane do grupy niwolumabu otrzymały medianę 15 dawek ( zakres od do 94), a te przypisane do grupy ipilimumabu otrzymały medianę 4 dawek (zakres od do 4). Pacjenci, którzy byli leczeni poza postępem choroby, obejmowali 62 z 313 pacjentów (20%) w grupie niwolumab-plus-ipilimumab, 97 z 313 (31%) w grupie otrzymującej niwolumab i 108 z 311 (35%) w grupie ipilimumabu.
Późniejsza ogólnoustrojowa terapia była prowadzona u 32% pacjentów w grupie niwolumab-plus-ipilimumab, 46% w grupie niwolumabu i 63% w grupie ipilimumabu (Tabela Najczęstszymi kolejnymi terapiami ogólnoustrojowymi były inhibitory BRAF w grupie niwolumab-plus-ipilimumab (13% pacjentów), leki anty-CTLA-4 w grupie niwolumabu (28%) i leki anty-PD-1 w grupie ipilimumabu (43%). W analizie wykluczającej pacjentów, którzy zmarli i nie otrzymywali kolejnych terapii, mediana czasu do kolejnej terapii systemowej nie została osiągnięta w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab (258 pacjentów) i wynosiła 25,5 miesiąca w grupie otrzymującej niwolumab (273 pacjentów) i 8,1 miesiąca w grupie ipilimumab (267 pacjentów). Odsetek pacjentów wolnych od dalszego leczenia po 3 latach wyniósł 59% w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab, 45% w grupie otrzymującej niwolumab i 20% w grupie ipilimumabu.
Skuteczność
Tabela 1
[hasła pokrewne: prywatka szczecin, schizofrenia blog, eskulap gniezno ]

Tags: , ,

No Responses to “Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku czesc 4”

 1. Kazimierz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spirulina[...]

 2. Zoja Says:

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

 3. Kacper Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: łóżka rehabilitacyjne lublin[...]

 4. Daniel Says:

  Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: eskulap gniezno prywatka szczecin schizofrenia blog