gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Odpowiedź na leczenie.W zaktualizowanej analizie pacjenci z dwóch grup zawierających niwolumab nadal wykazywali wyższe odsetki obiektywnych odpowiedzi niż ci, którzy otrzymywali ipilimumab: wskaźnik obiektywnej odpowiedzi wynosił 58% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 44% w grupie niwolumabu, w porównaniu z 19% w grupie ipilimumabu (Tabela 1). Wskaźnik całkowitej odpowiedzi wyniósł 19% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 16% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 5% w grupie ipilimumabu. Mediana czasu trwania odpowiedzi nie została osiągnięta w grupie zawierającej niwolumab i wynosiła 19,3 miesiąca w grupie ipilimumabu. Ryc. 1. Ryc. 1. Estymaty przeżywalności Kaplan-Meier.Panel A przedstawia oszacowanie Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od progresji, zgodnie z oceną badacza. Pacjenci byli obserwowani przez co najmniej 36 miesięcy (linia przerywana). Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 11,5 miesiąca (95% CI, 8,7 do 19,3) w grupie niwolumabu i ipilimumabu oraz 6,9 miesiąca (95% CI, 5,1 do 9,7) w grupie niwolumabu w porównaniu z 2,9 miesiąca (95 % CI, od 2.8 do 3.2) w grupie ipilimumab. Częstość przeżycia bez progresji po 2 latach wynosiła 43% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 37% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 12% w grupie ipilimumabu. Trzyletnia stopa przeżycia wolnego od progresji wynosiła 39% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 32% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 10% w grupie ipilimumabu. Panel B pokazuje szacunkowe przeżycie Kaplana-Meiera. Mediana całkowitego przeżycia nie została osiągnięta w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab i wynosiła 37,6 miesiąca (95% CI, 29,1 nie osiągnięto) w grupie otrzymującej niwolumab i 19,9 miesiąca (95% CI, 16,9 do 24,6) w grupie ipilimumabu. Całkowita przeżywalność po 2 latach wyniosła 64% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 59% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 45% w grupie ipilimumabu. Trzyletnia stopa całkowitego przeżycia wyniosła 58% w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab i 52% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 34% w grupie ipilimumabu. Symbole (znaczniki, trójkąty i kółka) oznaczają ocenzurowane dane.
Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 11,5 miesiąca (przedział ufności 95% [CI], 8,7 do 19,3) w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 6,9 miesiąca (95% CI, 5,1 do 9,7) w grupie niwolumabu, w porównaniu z 2,9 miesiąca (95% CI, 2,8 do 3,2) w grupie ipilimumab (ryc. 1A). Współczynnik ryzyka progresji lub zgonu wynosił 0,43 (95% CI, 0,35 do 0,52) dla niwolumabu plus ipilimumab versus ipilimumab (P <0,001) i wynosił 0,55 (95% CI, 0,45 do 0,66) dla niwolumabu w porównaniu z ipilimumabem (P <0,001). . Częstość przeżycia bez progresji po 3 latach wynosiła 39% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 32% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 10% w grupie ipilimumabu. W analizie opisowej wskaźnik ryzyka progresji lub śmierci wynosił 0,78 (95% CI, 0,64 do 0,96) w przypadku niwolumabu plus ipilimumab w porównaniu z niwolumabem. Wśród pacjentów, u których wystąpiła progresja choroby, 56 z 74 (76%) w grupie niwolumab-plus-ipilimumab, 90 z 121 (74%) w grupie otrzymującej niwolumab i 120 z 159 (75%) w grupie ipilimumabu miało co najmniej jeden nowe zmiany, w tym 8 z 74 pacjentów (11%), 21 z 121 (17%) i 23 z 159 (14%), którzy mieli nową zmianę w ośrodkowym układzie nerwowym (tabela S3 w dodatkowym dodatku) .
W przedstawionej w protokole pierwotnej analizie całkowitego czasu przeżycia przy minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 28 miesięcy, w którym rzeczywista liczba zgonów wynosiła 467 (w porównaniu z przewidywanymi 644 zgonami), dwie grupy zawierające niwolumab miały znacznie dłuższe przeżycie niż grupa ipilimumab
[przypisy: zespół psychoorganiczny, schizofrenia blog, anna majka dietetyk ]

Tags: , ,

No Responses to “Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku ad 5”

 1. Nicola Says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 2. Bruno Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wysiłkowe nietrzymanie moczu[...]

 3. Woo Woo Says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 4. Beetle King Says:

  Article marked with the noticed of: błędy medyczne odszkodowania[...]

 5. Old Orange Eyes Says:

  Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

 6. Emilia Says:

  Article marked with the noticed of: błędy medyczne[...]

 7. Ewa Says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: anna majka dietetyk schizofrenia blog zespół psychoorganiczny