gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Zespół psychoorganiczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Ani w czasie trwania ostrej fazy psychotycznej, ani w okresach remisji nie stwierdza się więc objawów zespołu psychoorganicznego. Jeżeli mimo to zapatrujemy się na sprawę jako na proces hipotetycznie organiczny, to opieramy się tu na następujących argumentach; 1) przewlekły charakter choroby jako całości; 2) trwała skłonność osobnicza do pojawiania się nawrotów psychotycznych; 3) nie ulegająca wątpliwości rola dziedziczności; czynnik ten nie ma znaczenia bezwzględnego i nie stanowi nieuchronnego fatum; 4) podłoże organiczne cyklofrenii może ulegać powikłaniom ze strony psychoz czynnościowych swoistych (mania i depresja) i nieswoistych ; 5. oporność podłoża na znane nam dotychczas metody lecznicze. Nie umiemy dotąd zapobiegać nawrotom. Udaje się nam przerwać ostre stany depresji lub manii, lecz nie udaje się nam zatrzymać w dalszym rozwoju owego nie zbadanego bliżej podłoża organicznego, które warunkuje epigenetyczni e pojawianie się wciąż na nowo faz obostrzenia; 6) w bardzo wielu przypadkach przewlekła sprawa cyklofreniczna widocznie ma charakter postępujący, gdyż widujemy                z upływem lat, że pojawiające się fazy cyklofreniczne trwają coraz dłużej, przebiegają ciężej i bujniej, remisje stają się coraz krótsze, a czasem        w ogóle zanikają, tak .ze chory w ciągu wielu lat trwa w stanie melancholii lub manii; 7) 50 rok życia zdaje się być wiekiem krytycznym dla tej choroby. W okresie tym nawroty stają się częstsze i cięższe lub przechodzą w stan przewlekły. Do- tyczy to na szczęście znacznej mniejszości przypadków. cyklofrenii. Czasem w tym końcowym okresie sprawa przechodzi w sposób ciągły w obraz kliniczny psychozy inwolucyjnej lub przedstarczej, gdzie objawy zespołu psychoorganicznego są już bezsprzeczne. Czy w przypadkach tych zejście to jest tylko zbiegiem okoliczności, czy też wynika z właściwości samej choroby, nie wiadomo; 8) chociaż czynniki zewnątrzustrojowe odgrywają niewątpliwie rolę    co najmniej wyzwalającą w pojawianiu się poszczególnych faz psychotycznych, to jednak choroba sama ma charakter endogenny. [więcej w: badanie witaminy d3 cena, schizofrenia blog, lewonorgestrel ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół psychoorganiczny”

  1. Mateusz Says:

    Profilakyka wlasnie ! 

  2. Florian Says:

    Article marked with the noticed of: depilacja woskiem[...]

  3. Bowie Says:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena lewonorgestrel schizofrenia blog