Calominal
Just another WordPress site

Za trzecia stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za trzecią stację przekształcającą uważa się korę mózgową. Chodzi tu o trzy podstawowe czynności: 1) zjawiska hamowania czynności niżej położonych od-• cinków ośrodkowego układu nerwowego, a więc czynności podkorowych i rdze- niowych, 2). odruchowość warunkową i 3) kategorię -ruchów dowolnych. Zesta- wienie tych trojakich czynności jest ilustracją chronologicznego postępu rozwo-• jowego, który szedł od czynności fizjologicznych poprzez psychofizjologiczne aż do psychicznych. Kora mózgowa jest jedyną częścią układu nerwowego ośrod- kowego zdolną do dalszej, wprost. nieograniczonej ewolucji. Czynności innych poziomów osi mózgowo-rdzeniowej są preformowane. Równolegle z cefalizacją. szła więc psychizacja kręgowców. Ewolucja życia psychicznego, która u czło- wieka osiągnęła szczytowy poziom, była możliwa dzięki pojawieniu się pamię- ciowo-osobniczych właściwości kory mózgowej. Za trzecią stację przekształ- cającą instynktowe neurodynamizmy podkorowe uważa się dlatego korę poza- czołową. Tutaj spotykamy działalność “analizatorską” Pawłowa, ale też. i wszystko to, co jest związane z elementarnym rozwojem psychiki dziecięcej, a więc pierwsze zasoby poznawcze, początki życia uczuciowego wyższego i pierw- sze hamulce psychiczne w stosunku do uczuć niższych. Na tym więc poziomie• przekształcają się czynności instynktowe w elementarną psychikę. Proces ten da się wytłumaczyć właściwościami mnemicznymi kory pozaczołowej. a to dwo- jakiego charakteru: 1) mechanizm chronogenny powoduje zapamiętywanie do- znań współczesnych jako całości, przy czym kojarzy się wszystko ze wszystkim, bez wyboru, jak u dzieci – i 2) mechanizm zapamiętywania wybiórczego, pod wpływem uwagi i zainteresowania, dzięki czemu powstaje porządek w zaso- bach pamięciowych. Całą więc korę pozaczołową uważamy za dość jednolity narząd. Ze względu na jednolitość planu strukturalnego w ewolucji i tu przy- puszcza się (Mazurkiewicz), że podłożem uczuciowości pierwotnej jest nie wy- odrębniony dotąd anatomicznie układ wegetatywny. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, odżywka do włosów, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)