Calominal
Just another WordPress site

Za najwyzsza stacje przeksztalcajaca uwaza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za najwyższą stację przekształcającą uważa się narząd czołowy, który prze-• ciwstawia się w znaczeniu hamowania i przekształcania podniet narządowi po- zaczolowemu. Narząd czołowy niewątpliwie zadecydował o zwycięstwie czło- wieka nad całą przyrodą. Wiążemy z nim dzisiaj czynnościowo najprecyzyj- niejsze myślenie abstrakcyjne, tzw. spontaniczność czyli inicjatywę psychoru- chową oraz uczuciowość wyższą, która w piśmiennictwie nosi rozmaite nazwy, np. intencjonalna, determinująca, intelektualizowana. Steruje ona i hamuje- niższą rozwojowo uczuciowość popędową. To sternictwo narządu czołowego nad pozaczołowym i niższymi wiążą niektórzy (Goldstein) z postawą stojącą czło- wieka. Im późniejszy ewolucyjnie nabytek, tym ważniejszą odgrywa rolę. na poziomie narządu czołowego Mazurkiewicz widzi obecność nie wykrytego zresztą anatomicznie układu wegetatywnego, który byłby narządem uczuciowości wyż-• szej. Między neurodynamizmem czołowym i pozaczołowym toczy się współza- wodnictwo o aparat ruchowy i aparat mowy, które służyć mogą albo uczucio- wości popędowej, albo wyższej. Fakty z zakresu anatomii porównaczej, antropologii, fizjologii doświadczalnej, neuro- i psychopatologii oraz psychologii porównawczej świadczą o równole- głości rozwoju psychicznego i rozwoju narządów korowych. Już dawno temu Jackson stwierdził, że rozwój czynności nerwowych idzie od niezróżnicowanych, silnie zorganizowanych, automatycznych, predestynowanych czynności stopniowo• ku czynnościom coraz bardziej zróżnicowanym, coraz gorzej zorganizowanym, coraz bardziej zmiennym i dowolnym. Zasadę tę najłatwiej zrozumieć na skraj- nych przykładach: czynności rdzeniowe są mało zróżnicowane, czynności ko- rowe w wysokim stopniu; odruchy rdzeniowe są automatyczne, predestyno- wane, niezmienne, konieczne, dobrze zorganizowane, natomiast czynności czo- łowe odznaczają się “dowolnością”, jakby nieobliczalnością, zmiennością, a tym samym bardzo luźną organizacją. W związku z takim przebiegiem ewolucji mówi się o wędrówce czynności nerwowo-psychicznych ku górze i ku przodowi, a więc ku owemu narządowi czołowemu, który stanowi naj wspanialszy wykwit ewolucji. Dzięki opisanym wyżej stacjom przekształcającym, wędrówce ulegają nie odosobnione podrażnienia: lecz ich przekształcone zespoły, w których skład wchodzą elementy ruchowe (kinestetyczne), poznawcze (gnostyczne, dyskrymi- nacyjne, epikrytyczne) i uczuciowe (afektywne). Rozwój tych elementów jest tak sprzężony, że nie może być mowy o rozwoju gnozji bez zainteresowania uczuciowego, ani o rozwoju życia ,uczuciowego bez jego intelektualizacji. Zjawiska te mają swój aspekt energetyczny. [podobne: , krem neutrogena, odżywki do rzęs, olej lniany ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)