Calominal
Just another WordPress site

Wykrycie omamów u dziecka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. Ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowo- ustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napo- tykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im -bliżej okresu przedpokwitaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychorucho- wego występują w obrazie kli- nicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczo uchwyt- ne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzut- ności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie po- wikła zespół katatoniczno-katalep- tyczny, nigdy nie osiąga rozmia- rów osłupienia. Częste bywają sta- ny otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwa- nie łączności z otoczeniem, przemi- jające po pewnym czasie. Zacho- wanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe, nie- obliczalne: Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzaiąco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, nil czym polega ta xóżnica. Jeżeli po- równują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kil- ku laty, to stwierdzają, że zmie- niło się ono, stało się do siebie nie- podobne, jego charakter i tempe- rament odmieniły się do niepozna- ki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopnio- wego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości struk-. turalnej. Nakreślony ,powywej obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: , olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)