Calominal
Just another WordPress site

W dziale II, miesci sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dziale II, miesci się ogólnikowy podział faktów psychicz – nych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywi- stości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poz- nawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez inte- gralnego związku z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządko- wania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest miano- wicie środkiem do utrzymania się w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobra- żenia zdają się być antropomorficznymi bajkami. A więc istota żywa, obda- rzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmio- tów, . jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicz- nych, tj.: I. Przedstawienia. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świa- domości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się w nich żaden odpowied- nik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przed- miot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, miano- wicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)