gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Tolwaptan w późnej fazie autosomalnej dominującej wielotorbielowatej choroby nerek

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W poprzednim badaniu z udziałem pacjentów z wczesną autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek (ADPKD, szacowany klirens kreatyniny, .60 ml na minutę), tolwaptan antagonisty receptora V2 z wazopresyną spowolnił wzrost całkowitej objętości nerki i spadek szacowanej szybkości przesączania kłębuszkowego (GFR), ale także spowodował zwiększenie aktywności aminotransferaz i bilirubiny. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tolwaptanu u pacjentów z późniejszym stadium ADPKD są nieznane. Metody
Przeprowadziliśmy badanie fazy 3, randomizowane pobranie, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione. Po 8-tygodniowym okresie wstępnej stymulacji obejmującym kolejne fazy placebo i tolwaptanu, podczas których oceniano zdolność każdego pacjenta do wzięcia tolwaptanu bez skutków ubocznych ograniczających dawkę, 1370 pacjentów z ADPKD w wieku od 18 do 55 lat z szacunkowe GFR od 25 do 65 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała lub 56 do 65 lat z szacowanym GFR wynoszącym od 25 do 44 ml na minutę na 1,73 m2 zostały losowo przydzielone w stosunku 1: do otrzymania tolwaptanu lub placebo przez 12 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana oszacowanego GFR od wartości wyjściowej do obserwacji, z korektą na dokładny czas trwania każdego pacjenta (interpolacja do roku). Oceny bezpieczeństwa były przeprowadzane co miesiąc.
Wyniki
Zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w szacowanym GFR wyniosła -2,44 ml na minutę na 1,73 m2 (95% przedział ufności [CI], -2,81 do -1,87) w grupie tolwaptanu, w porównaniu z -3.61 ml na minutę na 1,73 m2 (95 % CI, -4,08 do -3,14) w grupie placebo (różnica, 1,27 ml na minutę na 1,73 m2, 95% CI, 0,86 do 1,68, P <0,001). Zwiększenie poziomu aminotransferazy alaninowej (do> 3-krotnej górnej granicy prawidłowego zakresu) wystąpiło u 38 z 681 pacjentów (5,6%) w grupie otrzymującej tolwaptan iu 8 z 685 (1,2%) w grupie placebo. Podwyższenie poziomu aminotransferaz było odwracalne po zatrzymaniu tolwaptanu. Nie wykryto wzrostu poziomu bilirubiny ponad dwukrotnie powyżej górnej granicy prawidłowego zakresu.
Wnioski
Tolwaptan powodował wolniejszy spadek niż placebo w szacowanym GFR w okresie roku u pacjentów z późniejszym stadium ADPKD. (Finansowane przez Otsuka Pharmaceuticals i Otsuka Pharmaceutical Development and Commercialization; REPRISE ClinicalTrials.gov number, NCT02160145.)
[przypisy: zespół psychoorganiczny objawy, rehabilitacja domowa warszawa, medycyna na ukrainie cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: medycyna na ukrainie cena rehabilitacja domowa warszawa zespół psychoorganiczny objawy