gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Strategie PCI u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

U pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym wczesna rewaskularyzacja tętnicy udowej za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) poprawia wyniki. Jednak większość pacjentów z wstrząsem kardiogennym ma chorobę wielonaczyniową i to, czy PCI powinno być wykonywane natychmiast w przypadku zwężeń w tętnicach niedrobnokomórkowych, jest kontrowersyjne. Metody
W tym wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono 706 pacjentów z chorobą wielonaczyniową, ostrym zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym do jednej z dwóch początkowych strategii rewaskularyzacji: albo PCI tylko ze zmianą winowajcy, z opcją stopniowej rewaskularyzacji zmian niedrobnokomórkowych, albo natychmiastową multivessel PCI. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon lub ciężka niewydolność nerek prowadząca do terapii nerkozastępczej w ciągu 30 dni po randomizacji. Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały krwawienie i udar.
Wyniki
Po 30 dniach złożony pierwotny punkt końcowy zgonu lub terapia nerkozastępcza wystąpiła u 158 z 344 pacjentów (45,9%) w grupie PCI tylko z powodu uszkodzenia i u 189 z 341 pacjentów (55,4%) w wielopłaszczyznowa grupa PCI (ryzyko względne, 0,83, przedział ufności 95% [CI], 0,71 do 0,96, P = 0,01). Względne ryzyko zgonu tylko w grupie PCI, w której występowała tylko przyczyna i tylko w porównaniu z wielopłaszczyznową grupą PCI, wynosiło 0,84 (95% CI, 0,72 do 0,98, P = 0,03), a względne ryzyko terapii nerkozastępczej wyniosło 0,71 (95 % CI, od 0,49 do 1,03, P = 0,07). Czas do stabilizacji hemodynamicznej, ryzyko terapii katecholaminą i czas trwania takiej terapii, poziomy troponiny T i kinazy kreatynowej oraz wskaźniki krwawienia i udaru nie różniły się istotnie pomiędzy tymi dwiema grupami.
Wnioski
Wśród pacjentów z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca i ostrym zawałem serca z wstrząsem kardiogennym, 30-dniowe ryzyko wystąpienia zgonu lub ciężkiej niewydolności nerek prowadzące do terapii nerkozastępczej było niższe u osób, które początkowo przeszły PCI wśród tych, którzy przeszli natychmiastową wielonaczyniową PCI. (Finansowane przez 7. program ramowy Unii Europejskiej i inne; numer CULPRIT-SHOCK ClinicalTrials.gov, NCT01927549.)
[podobne: eskulap gniezno, ajwen, anna majka dietetyk ]

Tags: , ,

No Responses to “Strategie PCI u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym”

 1. Jagna Says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 2. Natan Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kamica żłóciowa[...]

 3. Maciej Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 4. Dominik Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dietetyk konin[...]

 5. Emilia Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 6. K-9 Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rozwój osobisty[...]

 7. Karol Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

Powiązane tematy z artykułem: ajwen anna majka dietetyk eskulap gniezno