Calominal
Just another WordPress site

Rozpoznanie. Pomijamy tutajo sporne zagadnienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomijamy tutaj• sporne zagadnienie stosunku otępienia dzie- cięcego do schizofrenii. Przedstawiony powyżej obraz kliniczny odpowiada ściśle opisom klinicznym otępienia dziecięcego: początek między 3 a 4 r. ż., rychły zanik dobrze już wykształconej mowy z pozostawieniem tylko szczątków w postaci po- szczególnych krótkich zdań, powtarzanych stereotypowo, wybitny lęk, daleko posu- nięte otępienie. afektywne i intelektualne, stereotypie ruchowe i mimiczne, iteracje, skłonność do samookaleczeń, wybitne podniecenie psychoruchowe, skłonność do agre- sywności i niszczycielstwa, nieubłaganie postępujący przebieg, mimo doszczętnego otępienia zachowany inteligentny wyraz twarzy (ryc. 74). W naszym przypadku 7. przyczyn technicznych nie wykonano badania elektroencefalograficznego. Zarówno pneumoencefalografia, jak i mózg w czasie operacji zmian nie ujawniły. Rokowanie schizofrenii trzeba zawsze stawiać dwoiście: osobno co do przewlekłego procesu schizofrenicznego, osobno co do zespołu psychotycznego czynnościowego. W pierwszym przypadku rokowanie jest niepomyślne. Schizofrenii prostej nie da się wyleczyć. Jeżeli ktoś sądzi, że wyleczył schizofrenię prostą, to na pewno rozpoznanie jego było mylne. Ostre psychozy schizofreniczne, stanowiące powikłanie nieswoistych spraw somatycznych z mózgowymi, rokują dob- rze. Rokowanie zależy zresztą od natury owego podłoża. Natomiast rokowanie w przy- padkach schizofrenii “złożonej” jest poważniejsze. Osiągane wyniki lecznicze lub samorzutne poprawy polegają bowiem zawsze na ustąpieniu psychozy czynnościo- wej, jednakże przewlekłe podłoże musi pozostać, wyrażając się kliniczne albo dal- szym ciągiem długotrwałego procesu przewlekłego, albo stanem ubytkowym. Nie da się zresztą sposobami” klinicznymi ustalić granicy między okresem trwania procesu czynnego a okresem stanu ubytkowego w znaczeniu procesu nieczynnego. Spośród różnych postaci schizofrenii “złożonej” najlepsze rokowanie – niezależnie od wła- ściwości przebiegu, o których była mowa w tabelce M. Bleulera – zdaje się mieć schizofrenia katatoniczna i paranoidalna, znacznie gorsze hebefrenia. Można tak powiedzieć zwłaszcza wobec wyników leczenia nowoczesnymi środkami, o czym bę- -dzie i mowa poniżej. O ile dawniej przewlekłe przypadki schizofrenii paranoidalnej przedstawiały się pod względem rokowniczym niepomyślnie, to obecnie nawet za- .starzale przypadki poddają się leczeniu largaktylem. Również przypadki podniecenia katatonicznego można bez porównania łatwiej opanować niż dawniej. Wpłynęło to korzystnie na wygląd oddziałów psychiatrycznych, a zarazem na ich przelotowość. K. i K. Spettowie stwierdzili znaczenie rokownicze obciążeniowego wskaźnika cukrowego, miańowicie korzystny jest duży wskaźnik dodatni t, tj. wskaźnik prze- sunięcia powyżej +5, natomiast przy spadku wskaźnika t, rokowanie pogarsza się, a jeśli wskaźnik osiąga wartość poniżej – 3, prawdopodobieństwo remisji maleje i zbliża się do zera. Szczegóły tych interesujących zagadnień znaleźć można w przy- toczonym piśmiennictwie. [hasła pokrewne: , witamina b6, depilacja laserowa Łódź, masło shea ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)