Calominal
Just another WordPress site

Róznica miedzy ta stacja wyzsza,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnica między tą stacją wyższą, podkorową a niższą, tj. rdzeniową, leży w tym, iż na poziomie wyższym, mianowicie w czynnościach instynktowych, sternictwo dotyczy orga- nizmu jako całości, że wykazuje wobec podniet zewnętrznych większą samo- dzielność i niezależność, zależne od nasilenia fizjologicznych potrzeb, i że wresz- – cie ma ono charakter nie czysto fizjologiczny, lecz psychofizjologiczny. Loka- Iizacja tych naj niższych rozwojowo doznań protopatycznych, mianowicie ele- mentarnych uczuć przykrości i przyjemności, nie jest jeszcze ustalona w spo- sób ścisły. Na ogół biorąc, wszystko przemawia za tym, że pień mózgowy jest siedzibą elementarnej produkcji przeżyć protopatycznych, a więc popędów, prostych uczuć przyjemności i przykrości, doznań ustrojowych, a tym samym i sensorium, jaźni i uwagi. Czynności te nie są upośledzone u psa, pozbawio- nego operacyjnie płaszcza mózgowego. Nie są upośledzone też u człowieka na- wet przy rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Wśród wielu faktów z pa- tologii wymienia się najczęściej anencefala, opisanego przez Edingera i Fi- schera. Nie posiadał on wzgórz wzrokowych. i nie -reagował na żadne podniety, nawet ustrojowe i bólowe. Przemawiało to wyraźnie za tym, że pozostałe części pnia mózgowego nie mają możności wytwarzania uczuć protopatycznych, a tym samym instynktów. Rozumowanie to mogłoby budzić zastrzeżenia, gdyby anen- cefal ten w ogóle nie posiadał sensorium, Gamper opisał mianowicie anencefala, który przyszedł na świat bez półkul mózgowych i międzymózgowia, a jednak wykazywał reakcje instynktowe. Podobnie było w przypadku Spatza, w któ- rym najbardziej przednią częścią mózgowia było śródmózgowie z jądrem czer- wonym. Zagadnienie sprowadza się więc do kwestii, czy oprócz międzymózgo- wia istnieją również instynktowe mechanizmy w śródmózgowiu. Z tego, że uczucia protopatyczne powstają w pniu mózgowym, bynajmniej nie wynika, jak sądzą niektórzy ekstremiści, że w ogóle cala uczuciowość powstaje na po- ziomie pnia mózgowego. Na tym poziomie uczuciowość wyższa, którą szczyci się człowiek, jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia. [więcej w: , protetyka, kosmetyki organiczne, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)