Calominal
Just another WordPress site

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOPATOLOGIA, CZYLI SYMPTOMITOLOGIA OGOLNA Zadaniem psychopatologii ogólnej jest wyjaśnienie pojęć l mian, za pomocą których dokonujemy opisu objawów chorobowych w psychiatrii. Natomiast opis zespołów objawowych i jednostek chorobowych (nozologicznych) jest przed- miotem psychopatologii szczegółowej. Zrozumienie znaczenia miana, a zarazem zrozumienie treści i zakresu pojęcia, którego się używa, jest wstępnym warun- kiem poprawnego opisu naukowego zjawiska chorobowego, czyli jest warun- kiem nozografii klinicznej. Nie ułatwieniem, lecz ogromnym utrudnieniem jest fakt, że pojęcia psycho- patologiczne są bardzo rozpowszechnione wśród szerokiej publiczności. Jest to niepomyślne, gdyż tak spopularyzowane pojęcia zatracają jednolitość sensu; udziela się to bezwiednie nawet samym psychiatrom, którzy nie zawsze sku- tecznie się bronią od nieścisłości terminologicznych przesiąkających od laików. Daje się to odczuć i w innych dziedzinach medycyny, ale w żadnej w tym stop- niu co w psychiatrii. Dla zrozumienia pewnych pojęć psychopatologicznych konieczna jest znajo- mość mianownictwa psychologicznego. Tak jak nie można opanować anatomii patologicznej bez znajomości anatomii prawidłowej, tak samo nie można zro- zumieć psychopatologii bez znajomości prawidłowych czynności psychicznych. Dlatego opis objawów chorobowych poprzedzam zwięzłymi wyjaśnieniami na temat zasadniczych pojęć psychologicznych.
ŚWIADOMOŚC (SENSORIUM) I JEJ ZABURZENIA POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI W PSYCHOLOGII I PSYCHOPATOLOGII Terminu “świadomość” używa się w piśmiennictwie w dwojakim znaczeniu, mia- nowicie na oznaczenie dwóch pojęć o bardzo różnej treści. Pojęcie świadomości (con- sCientia) bywa używane w znaczeniu społeczno-historycznym. Terminem tym określa się wówczas najwyższy stopień rozwoju psychiki, który pojawia się dopiero u czło- wieka. Zaczątki tego zjawiska można w prymitywnej mierze spostrzec u wyższych zwierząt, mianowicie u małp człekokształtnych. Przejście psychiki zwierzęcej w ludzką znamionuje się właśnie pojawieniem się tej nowej, par excellence człowieczej cechy. psychicznej, tzn. świadomości w sensie społeczno-historycznym. Rozstrzygającą rolę odegrała tutaj praca. W związku ż tym mówi się, że praca stworzyła świadomość ludzką. Swoista ta cecha była i u człowieka pierwotnego, jednakże raczej na po- ziomie zalążka, a dopiero u współczesnego człowieka rozwinęła się w procesie roz- woju historycznego do dzisiejszego poziomu. Rozkwit ten odbył się na prawach rozwoju społecznych warunków życia. [przypisy: , odzież termoaktywna, rehabiliacja, stomatologia Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)