gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Choroby Psychiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 21. x. 195.4 r. Stan somatyczny i neurologiczny bez zmian. Chory dziwaczny, zmanierowany, spędza czas na czytaniu Pisma św. i robieniu zeń wyciągów, czasem usiłuje nawrócić współchorych, używając przy tym wielu przytoczeń               z Pisma Św. i piśmiennictwa sekciarskiego. W czasie badania usiłuje też nawrócić lekarza. Twierdzenia jego są mieszaniną urywków Pisma Św.     i piśmiennictwa dewocyjnego, przepowiedni końca świata, wezwań do pokuty itd. Chory zdradza przy tym daleko posunięty dereizm.                 W stosunku do swojej osobowości chory zdradza podwójną księgowość: uznaje z pokorą, że jest prostaczkiem, zarazem jednak daje do zrozumienia, że ma od Boga wielkie posłannictwo do spełnienia. Afekt moduluje tylko w granicach podniosłej pogody. W czasie dyskusji zapala się, napinając afekt i gestykulując stereotypowo. Nie udaje się ani na chwilę zachwiać jego wiary, nawet gdy się mu dowiedzie wyraźnych sprzeczności. Powołuje się wówczas na zasadę, credoquia absurdum. Podaje, że nigdy nie doznawał omamów, w okresie badania również ich nie stwierdzono. Chory żyje w świecie autystycznym, zaprzątnięty całkowicie swoim systemem urojeń religijnoreformatorskich. Uczuciowość wyższa ześrodkowała się tylko na tych zagadnieniach. Wszelkie ambicje życiowe, aspiracje i dążenia, uczucia społeczne, narodowe lub rodzinne, a także troska o własną przyszłość – wszystko to• zdaje się być u chorego w stanie zaniku. Rozpoznanie schizofrenii prostej opiera się w tym przypadku na ocenie spaczonej dynamiki rozwoju psychicznego i rozchwiania struktury osobowości. Linia życiowa uległa już we wczesnych latach młodzieńczych załamaniu, z biegiem czasu doszło do degradacji. Z czasem zaczął się pogłębiać autyzm, chory popadł ze środowiskiem                  w dereistyczny rozłam. Logika jego nabrała cech schizofrenicznego niezdyscyplinowania (rozkojarzenia), afekt stał się nie dostosowany                     i zesztywniał na poziomie pod- niosłej pogody, wśród zjawisk ambiwalencji i podwójnej księgowości, zwłaszcza w stosunku do własnej osobowości, której struktura wykazuje cechy rozszczepienia. [hasła pokrewne: anna majka dietetyk, cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja, schizofrenia dziecięca ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroby Psychiczne”

 1. Karol Says:

  Article marked with the noticed of: clenbuterol[...]

 2. Liquid Science Says:

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

 3. Highlander Monk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: boldenone[...]

 4. Nessie Says:

  no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: anna majka dietetyk cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja schizofrenia dziecięca