Calominal
Just another WordPress site

Proces rozwojowy platów czolowych u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka nie jest mianowi- cie zakończony. Tak jak między człowiekiem kopalnym a historycznym zacho- dzi ogromna różnica co do narządu czołowego, tak przewidywać należy, że i w przyszłości ewolucja będzie szła nadal w tym samym kierunku. Loth twier- dzi, że proces rozwojowy płatów czołowych u człowieka przyniesie dalsze uwy- puklenie czaszki mózgowej i zmniejszenie twarzoczaszki, wskutek czego czaszka przyszłego człowieka zbliży się kształtem do wodogłowia. Wraz z tym należy przewidywać dalszą intelektualizację człowieka równolegle ze wzmożeniem jego uczuciowości wyższej.
KLASYFIKACJA NAUK PSYCHOLOGICZNYCH I PODZIAŁ F AKTOW PSYCHICZNYCH Nauki psychologiczne dzielić można według rozmaitych schematów, z któ- rych każdy może mieć pewne dobre strony. Poniżej podaję schemat klasyfikacji teoretycznej wg Pietera, zmodyfikowany tak jak to się wydawało celowe dla naszych zadań. Za słuszne uznałem, rozróżnienie ogólnej teorii zjawisk psychicz- nych od dziedziny poszczególnych badań psychologicznych. Odpowiadałoby to analogicznemu rozróżnięniu fizyki teoretycznej od eksperymentalnej. Druga z tych dziedzin zawiera opis problemów naukowo badawczych tudzież metod i wyników badań. Dla całości tworzymy jeszcze trzeci dział, mianowicie taki, który by zawierał praktyczne zastosowanie tamtych dociekań i badań. A więc: Psychologia teoretyczna II. Działy badań psychologicznych 1. Psychologia ogólna: a) umysłu, b) uczuć, c) woli i działania (psychomotoryka). 2. Psychologia rozwojowa (genetyczna): a) porównacza (w stosunku do zwierząt) b) rozwoju psychicznego człowieka, np. dziecka, wieku pokwitania i prze- kwitania, starca itd. c) człowieka pierwotnego. 3. Psychologia różnicowa: a) różnic intelektualnych (badania inteligencji), b) różnic charakterów (charakterologia), c) różnic psychicznych u grup ludzkich (rasowych, etnicznych, narodo- wych, klasowych, zawodowych itd). 4. Psychopatologia ogólna. 5. Socjopsychologia. 6. Psychologia humanistyczna (kulturalistyczna) : a) twórczości, b) poszczególnych dziedzin kultury (sztuki, religii, literatury, języka itd.), c) kultur pierwotnych. III. Psychologia praktyczna 1. Psychologia pracy (dawniej: psychotechnika) 2. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna), 3. Psychologia sądowa i kryminologia. 4. Psychiatria. 5. Psychohigiena itd. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, gabinety stomatologiczne, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)