Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘witamina b6’

Analogiczne trudności cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analogiczne trudności mogą powstać w przypadkach cyklofrenii, w której poszczególne okresy maniakalne lub depresyjne mogą się niekiedy podbarwiać schizofrenicznie. Bywa też odwrotnie. Na podłożu przewlekłej schizofrenii może wystąpić stan maniakalny lub depresyjny. Znane są też od dawna “psychozy mieszane”, gdzie przy jąć trzeba współistnienie dwóch chorób na raz, schizofrenii i cyklofrenii. Zawile zagadnienia różnicowe, nasuwające się przy rozważaniu struktury takich złożonych psychoz, nie dadzą się praktycznie rozwiązać bez uwzględnienia zjawisk etioepigenezy, Pomijając tego rodzaju możliwości, bynajmniej zresztą nie stanowiące w praktyce rzadkości, zastanowić się warto nad odróżnieniem schizofrenii od długotrwałych stanów hipomaniakalnych lub depresyjnych, które mogą czasem naśladować nawet degradację społeczną. Istotną rzeczą jest tu umiejętność obserwowania afektu. Zmodulowanie jego w stanie wzmożonego samopoczucia hipomaniakalnego  bywa czasem trudne. Może to naśladować sztywność schizofreniczną, utrwaloną w nastroju pogody i optymizmu, nie dostosowanym do sytuacji chorego i do bodźców, którymi na niego działamy. Jeżeli ma się wprawę, to można spostrzec, że syntonia schizofrenika jest powierzchowna, że wypływa z autyzmu, że nie udziela się otoczeniu. Wychodzą przy tym na jaw dziwactwa, które mogą rozśmieszać otoczenie, lecz dalekie są od stwarzania nastroju wspólnoty przeżycia uczuciowego. Także drażliwość w stanie hipomaniakalnym w porównaniu z drażliwością niespołecznego schizofrenika jest inna, w pierwszym przypadku bardziej po ludzku zrozumiała, w drugim .przypadku nacechowana chłodem uczuciowym. Przy różnicowaniu między schizofrenią prostą a psychonerwicą histeryczną z uporczywymi dolegliwościami hipochondrycznymi pamiętać trzeba o możliwości tzw. schizofrenii somatopsychicznej, czyli hipochondrycznej. Występuje ona u osobników młodych i nie da się tu wykazać dostosowanego czynnika reaktywnego. Przy dokładniejszym badaniu nie mogą ujść uwagi objawy rozszczepienne, swoiste zaburzenia życia uczuciowego i degradacja pierwotna. Podobnie też przy różnicowaniu z nerwicą natręctw nie wolno zapominać o możliwości natręctw objawowych w przebiegu procesu schizofrenicznego. Także rozpoznanie neurastenii, jeżeli nie widzimy jej zrozumiałego tła, nie powinno lekarzowi zamykać oczu na prawdopodobieństwo zwłaszcza u młodych ludzi stadium neurasthenicum przewlekłego procesu schizofrenicznego. Im dokładniej chorego badamy, tym więcej w nim widzimy. [patrz też: , deratyzacja warszawa, witamina b6, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Analogiczne trudności cyklofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o cechach interakcji, np. nagle rytmicznie klaszcze w dłonie, powtarza pewne ruchy palcami itd. Ruchy te nasilają się, gdy dziecko wpada w gniew lub lęk. Do wyładowania afektywnego przychodzi bardzo łatwo pod wpływem najsłabszych bodźców, np. gdy nie spełni się zaraz zachcianki, np. gdy dziecko sygnalizuje głód lub pragnienie. Mimo daleko posuniętego otępienia twarz dziecka zachowała inteligentny wyraz. Przy ogólnym, daleko posuniętym stępieniu afektywnym stwierdza wybitną chwiejność afektywną.                     Z uczuciowości wyższej nie pozostało ani śladu. Dziecko do rodziców w czasie odwiedzin odnosi się jak do obcych ludzi, reaguje na ich widok panicznym strachem i bezładną ucieczką. Stosunkowo jeszcze najspokojniejsze jest, gdy się na nie nie zwraca uwagi innymi dziećmi nie zajmuje się, niekiedy przejawia wobec nich dziką agresywność. . Chora przebywała w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 25. x. 1950 r. do 28. IV. 1951 r. i od dnia 4. VII. 1951 r. do 29. II. 1952 r. Wykonano odmę mózgową drogą podpotyliczną. Zdjęcia pneumoencefalograficzne nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. Przeprowadzono tu insulinoterapię bez wyniku. Wszelkie inne środki zachowawcze nie dały również poprawy. Wobec trwale utrzymującego się eretyzmu przekazano dziecko na życzenie ojca do Szpitala Miejskiego w Gdańsku, gdzie na Oddziale Chirurgicznym Dr Ziemnowicz wykonał dnia 28. VI. 1951 r. zabieg psychoturgiczny,                      tzw. topischemię, polegający na ucisku kory płatów przedczołowych na krótki przeciąg czasu celem doprowadzenia tkanki mózgowej do miejscowego obumarcia. Zabieg ten nie dal w następstwie żadnej poprawy stanu psychicznego. Chora jest jedną z najuciążliwszych pacjentek Oddziału Dziecięcego Szpitala w Świeciu: stale podniecona psychoruchowo, agresywna, krzykliwa, bez łączności uczuciowej i intelektualnej    z otoczeniem, na zbliżanie się personelu reaguje strachem i ucieczką, ma stale skłonności do samookaleczeń, zanieczyszcza się moczem            i kałem. Niekiedy udaje się z chorą nawiązać krótkotrwały, powierzchowny kontakt. Spełnia wówczas z trudnością proste polecenia, np. podaje rękę, bierze podany jej przedmiot. Zadane jej pytania powtarza (echolalia), po czym dłuższy czas na różne inne pytania daje wciąż tę samą odpowiedź (perseweracja). Krótkotrwałe takie kontakty zdają się świadczyć o tym, że chora w pewnym stopniu rozumie treść zadawanych jej pytań. Rozpad struktury osobowości i otępienie osiągnęły z upływem czasu ogromne rozmiary. Według informacji Szpitala w Świeciu z końca r. 1963, z upływem lat chora straciła doszczętnie kontakt z otoczeniem, nie reaguje na pytania i polecenia, nawet nie ujawnia lęku. Całymi dniami siedzi na jednym miejscu, często z głową opartą na stole lub zwieszoną między kolanami, kiwa się stereotypowo, czasem, znacznie rzadziej niż daw- niej, bije się pięściami po głowie, uderza głową o ścianę, gryzie ręce.. potrąca jakby przypadkowo siedzące obok chore.        W ostatnich dwóch latach nic nie mówi, od około roku nawet nieartykułowane dźwięki wydaje znacznie rzadziej, czasem krzyczy przeraźliwie. Na ogół jest spokojniejsza niż, dawniej, co przypisać można largaktylowi zażywanemu w dawce dobowej do 300 mg. Przy spożywaniu posiłków, jeżeli nie jest karmiona łyżką, posługuje się rękami  jada łapczywie. Zanieczyszcza się, często rozmazuje kał rękami.                         Od ok. 14 r. ż. miesiączkuje, na ogół dość regularnie. Od r. 1956 miewa rzadkie napady padaczkowe typu grand mat. Próby wykonania eeg nie udały się z powodu podniecenia chorej. Przy tym wszystkim zachowała inteligentny wyraz twarzy i jest uderzająco podobna do zdjęcia z 13 r. Ż. [podobne: , stomatolog Warszawa, witamina b6, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries