Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Psychika zwierzęcia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychika zwierzęcia, kierowana biologicznymi prawami zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego, była wobec powyższego tylko przygotowaniem dla powstania świadomości ludzkiej. Dopiero więc od chwili, gdy wykształcił się mózg ludzki, można mówić o procesie dziejowego rozwoju świadomości ludzkiej, toczącym się według praw społecznohistorycznych. Pojęcia świadomości w powyższym znaczeniu używa socjologia, posługują się nim również nauki humanistyczne. Zjawiska podpadające pod to pojęcie interesują jednak żywo                          i przyrodników. Toteż i psychologia, i psychopatologia, zajmujące się przede wszystkim człowiekiem, muszą poświęcić dużo uwagi przejawom świadomości w przedstawionym powyżej znaczeniu. W naukach przyrodniczych, do których zalicza się psychologię i psychopatologię, terminu “świadomość” używa się jednakże najczęściej w innym, bardziej elementarnym znaczeniu. Świadomość (po łac. również conscientia, ale raczej w znaczeniu sumienia), conscience lub connaissance, soznanje, Bewusstsein, oznacza mianowicie towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Niemieccy psychiatrzy używają ponadto miana Besinnung. Oznacza ono zdolność do refleksji.          Jej pełnię określa Reichardt (1955) mianem Besonnenheit. Jednakże nawet zupełnie jasna świadomość nie wyklucza działania bez refleksji, np. w tzw. krótkim spięciu lub w działaniach pod wpływem silnego wzruszenia. Ten drugi termin jest więc dla nas tutaj nieprzydatny. Przeżywając zjawiska psychiczne współprzeżywamy zarazem zjawisko świadomości w znaczeniu sensorium. Świadomość stanowi więc cechę zjawisk psychicznych elementarną. Znamy bezpośrednio to zjawisko z naszej introspekcji, znamy tym samym treść tego pojęcia i rozumiemy “w -sobie” jego znaczenie. Definicja tego faktu psychicznego jest o tyle trudna, że definiując jakieś pojęcie staramy się sprowadzić je jako nieznane do jakiegoś innego pojęcia, już znanego. W tym przypadku pojęcie to znamy najlepiej, gdyż z bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, z naszych własnych przeżyć codziennych. Mówiąc o świadomości, że jest ona poczuciem przeżywania naszych zjawisk psychicznych, sprowadzamy jedną znaną do drugiej równie znanej. Gdybyśmy świadomości nie przeżywali, nikt by nam nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Znaczyłoby to tyle, co mówić ślepemu o kolorach. [przypisy: , kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków, infekcje intymne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Psychika zwierzęcia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słusznie zwalcza się pojęcie schizophrenia latens.  Podobnie też defekt schizofreniczny nie pokrywa się z ,pojęciem “latencji”. Jeżeli zaś ma się na myśli przypadki rzekomej schizofrenii “bezobjawowej”, to, w jakiż sposób proces ten rozpoznać, skoro niczym on się nie przejawia, a sam on w swej naturze jest dotąd nie wyjaśniony.  Tak zwana w niemieckiej psychiatrii pfropfschizophrenie może w rzadkich przypadkach polegać na przypadkowym współistnieniu encefalopatii i przewlekłej schizofrenii. Najczęściej jednak chodzi o epigenetyczne powikłanie encefalopatii jednym z zespołów schizofrenicznych czynnościowych, o czym łatwo się przekonać lecząc tę psychozę jednym z dostępnych sposobów leczniczych. Ubytki, które po usunięciu psychozy pozostaną, będą natury nie schizofrenicznej, lecz oligofrenicznej. Bezwład, myśli diagnostycznej w szpitalach psychiatrycznych , sprawiał że rozpoznawano czasem wśród pacjentów 80 – 90% schizofrenii. Odnosi się czasem wrażenie, że lekarze bezwiednie stosowali tu rachunek prawdopodobieństwa: ponieważ psychozy schizofreniczne są chorobą psychiczną najczęstszą, przeto najmniej pomyłek popełni lekarz, który najczęściej rozpozna schizofrenię. W nowoczesnych szpitalach psychiatrycznych rozpoznanie schizofrenii stawia się po dokładnym wyłączeniu wszelkich innych możliwości różnicowych, których jest bardzo dużo. Szczególne trudności różnicoworozpoznawcze nastręczają nie tak rzadkie przypadki zejścia się symptomatyki schizofrenicznej z padaczkową. Jugosłowiański psychiatra Zec (1965) użył pojęcia pseudoschizofrenia epileptoides, mając tu na myśli schizofreników, u których zdarzają się prawdziwe napady padaczkowe, albo wyładowania eeg tylko w czasie snu, lub tylko w obrębie płatów skroniowych, albo wreszcie schizofreników, których stany psychotyczne cofają się pod wpływem leczenia przeciwpadaczkowego, W przypadkach takich często nie da się rozstrzygnąć, który proces jest podstawowy czy schizofreniczny, czy organiczny. Niezwykłe trudności wyłaniają się wówczas, gdy symptomatyka schizofreniczna zejdzie się ze stanem psychotycznym padaczkowym, np. napadem psychomotorycznym. [podobne: , gabinet kosmetyczny, Stomatolog Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries