Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rozstanie’

U wiekszosci ludzi caly proces

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U większości ludzi cały proces usypiania objęty jest potem niepamięcią (amnesia physiologica), rozciągającą się przeważnie nawet na okres wstępnej senności. Jest to fizjologiczny pierwowzór tzw. niepamięci wstecznej. Ba- dacze przyzwyczajeni do samospostrzegania zdolni są jednak do czynienia bardzo dokładnych spostrzeżeń aż niemal do ostatniej chwili przed uśnięciem i do utrwa- lenia tych przeżyć w pamięci. Człowiek śpiący nie traci zresztą doszczętnie świadomości. Wskazują na to marze- nia senne. Dowodzą one, że świadomość we śnie nie jest wygaszona jak w stanie nieprzytomności, lecz że jest przede wszystkim jakościowo zmieniona. Jest ona zacho- wana nawet w najgłębszym śnie, gdyż pewne podniety doznają wybiórczej percepcji i zdolne są śpiącego przebudzić. Za przykład może służyć matka, której nawet hałasy nie są zdolne rozbudzić, a która budzi się, gdy posłyszy ciche kwilenie niemowlęcia lub nawet poruszenie się chorego dziecka. Pawłow, który na sen zapatruje się jako na rozlane hamowanie, obejmujące poła- cie ośrodkowego układu nerwowego różnych poziomów, widzi w zjawisku tego typu odpowiednik fizjologiczny w postaci “punktu nocnego czuwania”. Sen nie jest więc nieprzytomnością. Jest on czymś fizjologicznym, podczas gdy nieprzytomność jest zawsze pojęciem patologicznym. Przeżycia w marzeniu sennym odznaczają się czasem jasnością i wyrazistością nie gorszą od przeżyć na jawie. Pawłow był bodaj czy nie pierwszym badaczem, który zwrócił uwagę na znaczenie analogii, jaka zachodzi między zjawiskami snu a zjawiskami psychopatologicznymi łącznie z hipnozą. Jest podobieństwo między przeżyciami chorego w stanie onejroidnym .unajaczentowo-za- mroczeniowym) i w czasie marzenia sennego. Jest porządek i zborność działania i myś- lenia, a jednak nie ma prawidłowego myślenia przyczynowo-logicznego. Analogii dopatrywano się również między myśleniem schizofrenika a myśleniem śniącego. W schizofrenii nie ma zaburzeń świadomości, jednakże schizo:freńik, podobnie jak śniący, posługuje się jakąś dziwaczną logiką, nie robi użytku z dotychczasowych doświadczeń i nie kieruje swoimi myślami ku określonemu celowi. [przypisy: , rozstanie, Bielizna nocna damska, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

U wiekszosci ludzi caly proces

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Można wówczas zauważyć, że są one bardzo podobne do omamów wzrokowych pato- logicznych, Może im nawet towanzyszyć niemal pelny sąd realizujący. Śniący może np. z narastającym lękiem przyglądać się. zjawiającym się postaciom i przeżywać z siłą przekonania niemal urojeniową swoją sytuację, w której się czuje zagrożonv. Dość znamienne jest uczucie znieruchomienia, obezwładnienia, bezsilności, niemoż- ności ucieczki. Równie przerażająca jest dezorientacja w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej, która narasta i może doprowadzić wśród nieopisanego lęku do nagłego wzdrygnięcia i obudzenia. Po przebudzeniu ze snu lękowego może jeszcze jakiś czas utrzymywać się stan urojeniowy, przy czym śniący ambiwalentnie prze- żywa niepewność, czy też naprawdę zginął, czy też mu się to tylko śniło. W stanie przyćmionej świadomości przed zupełnym rozbudzeniem mogą się jeszcze czasem utrzymywać przez chwilę owe fizjologiczne omamy senne lub htpnagogiczne. Dla odróżnienia nadano tym ostatnim nazwę snów hipnopompicznych, które są zresztą zjawiskiem znacznie rzadszym i trudniej poddającym się obserwacji niż sny hipnagoglczne. Zjawiska omawianej kategorii występują szczególnie często w sta- nach lękowych pochodzenia nerwicowego lub. psychotycznego, np. w przebiegu de- presji endogennej. W diagnostyce psychiatrycznej odgrywają one ogromną rolę, bardzo często bowiem schizofrenicy, którzy przy narastającym dereizmie przestają ostro odróżniać marzenia senne od rzeczywistości na jawie, biorą owe fizjologiczne widze- nia przedsenne za rzeczywistość i interpretują je urojeniowo. Przy braku wprawy diagnostycznej początkujący psychiatrzy często mówią na tej podstawie o omamach wzrokowych w schizofrenii, co jest błędem, gdyż najzdrowszy człowiek może omamy tego typu przeżywać samorzutnie lub doświadczalnie. Niewątpliwie w stanie tym zachodzi nie tylko ilościowa zmiana świadomości, mia- nowicie pod dwojaką postacią: zwężenia pola świadomości tudzież osłabienia natę- żenia sensorium, ale i zmiana jakościowa. Badanie tych fizjologicznych snów w oglą- dzie wewnętrznym jest bardzo trudne. Nie da się ze zrozumiałych powodów uchw-y- cić okamgnienia całkowitej utraty świadomości, tj. uśnięcia. W każdym razie chwila ta nie pozostawia żadnych śladów pamięciowych, których odtworzenie pozwoliłoby na pełny opis zjawiska. [patrz też: , rozstanie, przedłużanie rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries