Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Ogólnikowy podział faktów psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólnikowy podział faktów psychicznych. Jest to podział, jak wspominałem powyżej, abstrakcyjny, w rzeczywistości bowiem fakty podpadające pod pojęcie umysłu, a więc intelektualne, poznawcze, rozumu, rozsądku, myśli itd. nigdy nie występują naprawdę bez integralnego związku         z uczuciami. Podobnie też akty woli i działania przeżywamy nierozłącznie wraz ze zjawiskami umysłowymi i uczuciowymi. Dla uporządkowania materiału naukowego musimy jednak in abstracto brać pod lupę osobno poszczególne grupy cech, aby dokonać ich opisu naukowego i szukać następnie ich wyjaśnienia. Najbardziej przyjęty u nas jest następujący podział na cztery wielkie grupy, podział biologiczny, gdyż odtwarza zachowanie się istoty żywej i odczyn psychizmii wobec świata zewnętrznego. Zycie psychiczne jest mianowicie środkiem do utrzymania się         w walce o byt. Istotom martwym nie zależy na utrzymaniu swej całości, a w każdym razie nie ma dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przeciwdziałały grożącej im zagładzie. Wszelkie wyobrażenia zdają się być antropomorficznymi bajkami.  Więc istota żywa, obdarzona życiem psychicznym, pod wpływem aktualnych lub dawnych działań przedmiotów otaczających może przeżywać podmiotowe znaki tych przedmiotów, .jakby ich odzwierciedlenia, bez względu na to, czy przedmioty naprawdę istnieją czy nie. Znaki te czy obrazy stanowią pierwszą grupę faktów psychicznych. Zjawiska te służą do uobecniania w naszej świadomości przedmiotów zewnętrznych, ale nie mieści się  w nich żaden odpowiednik ich rzeczywistego istnienia. Istota żywa zajmuje jednak wobec przedmiotu przedstawienia pewną postawę przeświadczeni ową, wierzy bowiem lub jest przekonana, słusznie czy mylnie, zgodnie z rzeczywistością lub nie, że ten przedmiot istnieje lub nie istnieje. Stąd druga grupa faktów psychicznych, mianowicie: [patrz też: , rehabiliacja, balsam do włosów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Ogólnikowy podział faktów psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przenikanie się wzajemne rzeczywistości i fantazji jest cechą znamienną treści mitów i baśni, a ponadto stanowi podstawę twórczości artystycznej. Wymyślone przez bajkopisarzy, powieściopisarzy, malarzy i innych twórców postacie żyją w naszej wyobraźni, jak gdyby były istotami z krwi i kości. W marzeniu sennym zauważyć można tę cechę w wybitnym stopniu. Usypiając zatracamy orientację w czasie, przestrzeni, otoczeniu, sytuacji i nawet własnej osobowości, żyjąc jak gdyby innym życiem. Wytwory naszej fantazji oglądamy na własne oczy, biorąc je za rzeczywistość, wiążąc z nimi niezłomne przekonanie o ich prawdziwym istnieniu, Przeżywamy w marzeniu sennym prototypy omamów i urojeń, dające nam doskonały wgląd w przeżycia psychicznie chorych, Marzenie senne jest jak gdyby fizjologiczną psychozą, połączoną z rozszczepieniem osobowości, jakościową zmianą świadomości i szeregiem innych zaburzeń. Tej periodycznie nawracającej psychozie brak tylko jakości patologicznej, którą jest w chorobliwych stanach przede wszystkim czynnik etiologiczny, nieobecny we śnie. Przez egocentryzm rozumiemy zjawisko ześrodkowania wszystkich przeżyć dookoła własnej osoby. Właściwość tę można oglądać do woli u małych dzieci, które żyją w przeświadczeni:u, że cały świat kręci się dookoła ich osoby, stąd znane powszechnie samolubstwo dzieci. Przez rozsądne wychowanie zmierzamy do ograniczenia tego bezwzględnego egoizmu i do rozbudzenia w dziecku poszanowania praw otoczenia, Egocentryzm dochodzi do szczególnej jaskrawości w zjawiskach myślenia magicznego, występującego prawidłowo i u ludów pierwotnych. Zjawiska te,                o których poniżej będzie obszerniej mowa, odgrywają ogromną rolę w patogenezie niektórych psychonerwic. Drogą irradiacji rozszerza się ten egocentryzm u ludów pierwotnych na cały ród ludzki i na wszechświat.W światopoglądach religijnych i w kosmogoniach ziemia zajmuje we wszechświecie centralne miejsce, a człowiek jest istotą wybraną przez bóstwo. Także losy indywidualnego człowieka są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania bóstw. Przejawia się to w mitologii, w baśniach i w pierwotnej twórczości artystycznej. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olejek kokosowy, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries