Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przesady i zabobony, rozpow- szechnione

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przesądy i zabobony, rozpow- szechnione wśród ludów pierwotnych i wśród ciemnego ludu, ale dające się wykryć nawet u ludzi cywilizowanych, są dziełem oszukańczych elementów, żerujących na ciemnocie -i strachu przed nieznanym przeznaczeniem. Rozpow- szechnienie tych zjawisk, ich pojawienie się niezależnie od siebie i samorzutnie w odległych środowiskach, ich uporczywość są możliwe tylko dlatego, że na dnie tych przejawów psychiki archaicznej leżą” pewne dyspozycje, skłonności, właściwości psychiczne. Nie byłoby czarów, gdyby nie było zabobonnego lęku. ” Z postępem cywilizacji i kultury zanikają te właściwości. Są one bowiem nie- wątpliwie wytworem wpływów wychowawczych, wszczepiających człowiekowi od naj wcześniejszych lat dziecięcych wiarę w istnienie sił nadprzyrodzonych i w możliwości ich zażegnywania przez cudotwórstwo (taumaturgia). Z piśmien- nictwa radzieckiego dowiadujemy się, że dzieci, chowane konsekwentnie w at- mosferze trzeźwości i ealizmu, nie zdradzają przejawów myślenia magicznego, które w naszych warunkach wciąż jeszcze trzeba poczytywać za prawidłowe zjawisko w rozwoju psychiki dziecięcej. W mitologii, baśniach i w pierwotnej twórczości artystycznej supranaturalizm i magia stanowią częstokroć osnowę utworu, W naszych warunkach wychowawczych pierwiastki te można odnaleźć w marzeniach sennych i w treści omamów oraz urojeń, a nawet w psychoner-: wicowych przeżyciach. Nawiążemy w swoim czasie do tych zagadnień. 6. Synkretyzm polega na niedostrzeganiu sprzeczności i logicznym sprzę- ganiu wykluczających się wzajemnie tez. Jest to jedna z podstawowych cech myślenia prelogicznego. Znaczenie jej można poznać przy usiłowaniach obale- nia logicznego wierzeń człowieka pierwotnego. W niezrozumiały dla człowieka postępowego sposób sprzeczności godzą się ze sobą i układają w jeden harmo- nijny układ. Na synkretyzmie oparta jest zasada credo quia absurdum. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przesady i zabobony, rozpow- szechnione

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Po raz pierwszy przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG 8. IV. 1952. Przy wzroście 167 cm waga ciała wynosiła 51 kg. Wygląd zewnętrzny i zachowanie dzi- waczne, zupełny brak poczucia choroby psychicznej, łączność afektywna z otoczeniem powierzchowna, w stosunku do lekarzy i personelu pielęgniarskiego podejrzliwy, nie- ufny, milczy uparcie lub odpowiada opryskliwie, bez dystansu. Lekarzy uważa za chorych umysłowo (transytywizm). Skarży się na słony lub gorzki smak potraw (omamy smakowe), widocznie dodaje się mu złośliwie coś do jedzenia. – Doznaje też omamów słuchowych, le.cz trudno ustalić ich. treść, gdyż chory niechętnie o tym mówi. Chory wypowiada urojenia prześladowcze, lecz ani mimika, ani przydźwięk afektywny nie idą równolegle z tymi wypowiedziami (paramimia i paratymia). Za- równo afekt, jak i mimika mają cechy sztywności i niedostosowania. Chory jest zamknięty w sobie (autyzm), ocenia rzeczywistość urojeniowo (dereizm), w rozmowie stwierdza się rozkojarzenie i liczne otamowania. Prawdopodobnie doznaje omamów psychicznych, gdyż utrzymuje, że porozumiewa się ze śpiącymi wspórchorymi i że można dojść do takiego stanu wiedzy, iż wszystkie myśli drugich ludzi są znane. Nie usystematyzowane urojenia mają treść ksobną, prześladowczą, wielkościową (fan- tastyczne wynalazki). Leczenie wstrząsami elektrycznymi nie dało wyniku, nato- miast po insulinoterapii uzyskano znaczną poprawę, mianowicie niemal zupełne cof- nięcie się opisanego wyżej zespołu omamowo-urojeniowego (paranoidalnego). Pozo- stały jednak nadal liczne ubytki życia afektywnego i dziwaczność w zachowaniu i postępowaniu. Pozostało też pódejrzenie, że chory w dużym stopniu dysyrnuluje. Dnia 27. VI. 1952 r. chorego zwolniono za rewersem rodziny. Po zwolnieniu za- chowywał się poprawnie, uczyl isię, zdawał egzaminy. [przypisy: , psycholog Kraków, rozstanie, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries