Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przesady i zabobony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przesądy i zabobony rozpowszechnione wśród ludów pierwotnych i wśród ciemnego ludu, ale dające się wykryć nawet u ludzi cywilizowanych, są dziełem oszukańczych elementów, żerujących na ciemnocie i strachu przed nieznanym przeznaczeniem. Rozpowszechnienie tych zjawisk,   ich pojawienie się niezależnie od siebie i samorzutnie w odległych środowiskach, ich uporczywość są możliwe tylko dlatego, że na dnie tych przejawów psychiki archaicznej leżą” pewne dyspozycje, skłonności, właściwości psychiczne. Nie byłoby czarów, gdyby nie było zabobonnego lęku. ” Z postępem cywilizacji i kultury zanikają te właściwości. Są one bowiem niewątpliwie wytworem wpływów wychowawczych, wszczepiających człowiekowi od najwcześniejszych lat dziecięcych wiarę w istnienie sił nadprzyrodzonych i w możliwości ich zażegnywania przez cudotwórstwo (taumaturgia). Z piśmiennictwa radzieckiego dowiadujemy się, że dzieci, chowane konsekwentnie w atmosferze trzeźwości  i ealizmu, nie zdradzają przejawów myślenia magicznego, które w naszych warunkach wciąż jeszcze trzeba poczytywać za prawidłowe zjawisko rozwoju psychiki dziecięcej. W mitologii, baśniach i w pierwotnej twórczości artystycznej supranaturalizm i magia stanowią częstokroć osnowę utworu, W naszych warunkach wychowawczych pierwiastki te można odnaleźć w marzeniach sennych i w treści omamów oraz urojeń, a nawet  w psychonerwicowych przeżyciach. Nawiążemy w swoim czasie do tych zagadnień. 6. Synkretyzm polega na niedostrzeganiu sprzeczności            i logicznym sprzęganiu wykluczających się wzajemnie tez. Jest to jedna z podstawowych cech myślenia prelogicznego. Znaczenie jej można poznać przy usiłowaniach obalenia logicznego wierzeń człowieka pierwotnego. W niezrozumiały dla człowieka postępowego sposób sprzeczności godzą się ze sobą i układają w jeden harmonijny układ. Na synkretyzmie oparta jest zasada credo quia absurdum. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przesady i zabobony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Po raz pierwszy przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG 8. IV. 1952 r. przy wzroście 167 cm waga ciała wynosiła 51 kg. Wygląd zewnętrzny  i zachowanie dziwaczne, zupełny brak poczucia choroby psychicznej, łączność afektywna z otoczeniem powierzchowna, w stosunku do lekarzy     i personelu pielęgniarskiego podejrzliwy, nieufny, milczy uparcie lub odpowiada opryskliwie, bez dystansu. Lekarzy uważa za chorych umysłowo. Skarży się na słony lub gorzki smak potraw (omamy smakowe), widocznie dodaje się mu złośliwie coś do jedzenia.  Doznaje też omamów słuchowych, le.cz trudno ustalić ich. treść, gdyż chory niechętnie o tym mówi. Chory wypowiada urojenia prześladowcze, lecz ani mimika, ani przydźwięk afektywny nie idą równolegle z tymi wypowiedziami (paramimia i paratymia). Zarówno afekt, jak i mimika mają cechy sztywności i niedostosowania. Chory jest zamknięty w sobie (autyzm), ocenia rzeczywistość, w rozmowie stwierdza się rozkojarzenie i liczne otamowania. Prawdopodobnie doznaje omamów psychicznych, gdyż utrzymuje, że porozumiewa się ze śpiącymi wspórchorymi i że można dojść do takiego stanu wiedzy, iż wszystkie myśli drugich ludzi są znane. Nie usystematyzowane urojenia mają treść ksobną, prześladowczą, wielkościową (fantastyczne wynalazki). Leczenie wstrząsami elektrycznymi nie dało wyniku, natomiast po insulinoterapii uzyskano znaczną poprawę, mianowicie niemal zupełne cofnięcie się opisanego wyżej zespołu omamowourojeniowego (paranoidalnego). Pozo- stały jednak nadal liczne ubytki życia afektywnego i dziwaczność w zachowaniu i postępowaniu. Pozostało też podejrzenie, że chory w dużym stopniu dyskryminuje. Dnia 27. VI. 1952 r. chorego zwolniono za rewersem rodziny. Po zwolnieniu zachowywał się poprawnie, uczyli się, zdawał egzaminy. [przypisy: , psycholog Kraków, rozstanie, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries