Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Omamy u dziecka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie omamów u dziecka jest rzeczą bardzo trudną. Większość autorów godzi się z tym, że przed 6 r. ż. nie spotyka się omamów słuchowych, czuciowoustrojowych, węchowych ani smakowych. Omamy wzrokowe u malutkich dzieci nie są natomiast zbyt wielką rzadkością, ich obecność jednakże żadną miarą nie przemawia za schizofrenią. Ponieważ dzieci w prawidłowych warunkach nie dość ostro rozgraniczają treść marzeń sennych od rzeczywistości, dlatego napotykamy niejednokrotnie nieprzezwyciężoną trudność, gdy chodzi o ustalenie, czy dane wyobrażenia opierają się na omamach i urojeniach, czy też są wytworem fantazji albo wspomnieniem przeżytego marzenia sennego. Im bliżej okresu przedpokwiłaniowego, tym łatwiej o prawdziwe omamy typu schizofrenicznego. Nawet gdy nie ma składnika katatonicznego, zaburzenia napędu psychoruchowego występują w obrazie klinicznym wyraźnie, chociaż nie zawsze są rozpoznawczouchwytne. Przeważnie zaznaczony jest ogólny stan obniżenia samorzutności, aczkolwiek zahamowanie, jeżeli podstawowej sprawy nie powikła zespół katatonicznokataleptyczny, nigdy nie osiąga rozmiarów osłupienia. Częste bywają stany otamowania: nagłe zasklepienie się w sobie, zamyślenie się, zerwanie łączności z otoczeniem, przemijające po pewnym czasie. Zachowanie dziecka staje się dziwaczne, działania jego niezrozumiałe. Dziecko wyróżnia się wśród swoich rówieśników, jest uderzająco inne. Nie zawsze rodzi- ce potrafią słowami określić, na czym polega ta różnica. Jeżeli porównują sylwetkę dziecka ze swoimi wspomnieniami sprzed kilku laty, to stwierdzają, że zmieniło się ono, stało się do siebie niepodobne, jego charakter i temperament odmieniły się do niepoznaki, jego sposób reagowania na bodźce zewnętrzne jest teraz nie ten sam. Jest to wyrazem stopniowego rozpadu i przeobrażenia się osobowości, która nie tylko ubożeje, lecz i rozprzęga się w swej zwartości strukturalnej. Nakreślony ,obraz kliniczny dotyczy schizofrenii przewlekłej, która odpowiada pojęciu schizofrenii prostej dorosłych. [przypisy: , olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Omamy u dziecka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko przez pierwsze trzy lata rozwijało się prawidłowo, było inteligentne, grzeczne, pozostawało z otoczeniem w dobrym kontakcie uczuciowym, dużo mówiło, miało słuch muzyczny, umiało dużo piosenek na pamięć, uczyło się ich łatwo, miało bardzo dobrą pamięć. Podobno w październiku 1945 r. uderzyła się w głowę, lecz brak dowodów, aby chodziło tu o uraz ciężki. W listopadzie tegoż roku bardzo szybko zaczęła się zmieniać, dostawała napady krzyku (opis rodziców nie przemawia za napadami drgawkowymi), stała się tak lękliwa,          że nie pozwalała nikomu zbliżyć się do siebie, gdyż zaraz reagowała lękiem i krzykiem, zatraciła łączność uczuciową i intelektualną                    z otoczeniem, “tak jakby rodziców nie poznawała”, coraz mniej mówiła, zasób jej słów spadł do kilku ustawicznie powtarzanych zdań, coraz częściej biła się z całej siły po głowie lub bila głową o ścianę. Z powodu ustawicznego niepokoju psychoruchowego umieszczono dziecko dnia. 6. III. 1946 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu nad Wisłą, gdzie z krótszymi lub dłuższymi przerwami przebywa dotychczas. Pod względem somatycznym i neurologicznym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Dziecko w nieustannym ruchu, biega od ściany do ściany, jest krzykliwe, płacze, przy próbie badania stawia opór, zanieczyszcza się moczem i kalem, jada przeważnie tylko, gdy jest karmione łyżką, głód i potrzeby fizjologiczne zgłasza krzykiem, lecz przy zbliżeniu dorosłych wykazuje lęk, ucieka i stawia opór. Do niektórych osób bardziej się przyzwyczaja i pozwoli się nakarmić. Pozostawione sobie bywa spokojniejsze, ogląda sobie ręce, nie zwraca na otoczenie najmniejszej uwagi, czasem śpiewa zawsze jedne i te same piosenki, wymawiając wyrazy dość wrażenie i wykazując słuch muzyczny, czasem jakby się bawiła lalką. Kilkakrotnie przechodziła leczenie wstrząsami elektrycznymi. Uzyskiwano pewne uspokojenie, lecz wszystkie inne objawy pozostawały nie zmienione. Mowa dziecka zubożała do kilku zdań niezmiennie persewerowanych, np. “biedna Kaziulka” albo “Kaziulka biedulka”, albo “poję, boję” itd. Wypowiedzi mają charakter szczebiotu 2 – 3-letniego dziecka. Dziecko niekiedy naśladuje ruchy otoczenia (echopraxia) lub powtarza zasłyszane dźwięki (echolalia). Zaznaczają się silne popędy niszczycielskie i samookaleczeniowe: gryzie zębami drze bieliznę na sobie, pościel i odzież innych dzieci, gryzie sobie palce, woła przy tyin “bądź grzeczna”. [hasła pokrewne: , trądzik, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries