Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

W pismiennictwie znalezc mozna z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie znaleźć można z przypadków tego typu wysnuty błędny wniosek, jakoby omamy wzrokowe mogły się wyjątkowo pojawić w psy- chozie schizofrenicznej. Mogą się pojawić, lecz są innego pochodzenia. I) tym” że zespół kataleptyczny często wikła katatonię, mówiliśmy w swoim czasie obszernie. Zespół zamroczeniowy i inne stany oriejroidne są rzadkością w prze- biegu schizofrenii. Ich pojawienie się tłumaczą niektórzy współistnieniem pa- daczki jawnej lub utajonej, gdyż możliwość taka jest znana. Zespoły z kręgu cyklofrenicznego mogą również wikłać obraz schizofrenii. Znane są przypadki, sprzężonego podłoża schizocyklofrenicznego, z czego wynikają różne możliwości kliniczne. W przebiegu schizofrenii przewlekłej mogą się pojawiać mieszane ze- społy hebefreniczno-maniakalne, gdzie obok błaznowania i zjawisk rozszcze- piennych spotykamy syntonię, jPrzyspieszenie toku myśli, wzmożone samopoczu- cie itd. Bywa też i możliwość odwrotna, mianowicie podbarwienie stanu mania- kalnego cechami schizofrenicznymi, najczęściej typu hebefrenicznego. Podobne sprzężenia możliwe są między schizofrenią paranoidalną i stanem maniakalnym, rzadziej między katatonią hiperkinetyczną i zespołem maniakalnym lub na odwrót. Zespół depresyjny jeszcze częściej wikła epigenetycznie obraz kliniczny różnych postaci schizofrenii. Przy sprzężeniu podłoża schizofrenicznego z cykle- frenicznym widzimy wyraźną okresowość z tym, że w okresach remisji stwier- dzić można ubytki schizofreniczne. Zespół maniakalny lub depresyjny wikłać się jednak może ze schizofrenią w bardziej powierzchowny sposób, tzn. możemy nie mieć dowodów współistnienia podłoża cyklofrenicznego. Duże trudności rozpoznawcze sprawiać mogą przypadki powikłania przewlek- łej schizofrenii zespołem paranoicznym. Bywa to najczęściej obłęd pieniaczy, obłęd zazdrości, zdarza się też obłęd reformatorski. Schizofrenicy tego typu zapełniają w dużym odsetku szeregi sekt religijnych, także lekarskich i innych. Schizofrenia prosta wnosi tu składnik absurdalności roszczeń” poglądów i dzia- łań. [przypisy: , odwrócona osmoza, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

W pismiennictwie znalezc mozna z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 7. III. 1953 1. ponownie umieszczony w klinice, gdyż w domu biegał z nożem w ręku i groził rodzinie. Pogor- szenie nastąpiło od paru tygodni. Chory zmienił się, bał się czegoś, był niespokojny, powtarzał “ludzie cierpią” i “są wyzyskiwani”. Żona nie mogla zrozumieć sensu jego mowy. Twierdził, że ktoś chodzi po strychu, wybiegał i sprawdzał. W jedzeniu wy- czuwał truciznę. W zdenerwowaniu chwycił raz nóż i przybiegł do matki, lecz nic jej nie zrobił -. Żonę zamknął i nie chciał jej wypuścić. W nocy krzyczał “ja im po- każę”. W klinice początkowo przeważały objawy paranoidalne z licznymi omamami słuchowymi. Po pewnym czasie pojawiły się ciężkie zaburzenia napędu psychoru- chowego: negatywizm bierny i czynny, oligophasia, potem mutyzm, chory odmawia przyjmowania pokarmów, lecz daje się karmić łyżką, pali dużo, pokazuje na migi, że chce papierosa, poza tym zupełnie pogrążony w autyzmie, jest dziwaczny, zawią- zuje sobie oczy chustką, leży bezczynnie w łóżku, na pytania nie odpowiada, lecz czasem uśmiecha się tajemniczo, nie zanieczyszcza się. Objawów kataleptycznych nie ma. Chory przeszedł ponownie insulinoterapię, po czym zespół paranoidalno-ka- tatoniczny ustąpił, pozostawiając ubytki, jak po pierwszym posuwie choroby. Dnia 27. IV. 1953 r. chorego wypisano za rewersem do domu. Po paru miesiącach nastąpił ponowny nawrót, po czym chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie, gdzie przebywa stale z objawami schizofrenii paranoidalno-katatonicznej. Rozpoznanie. Rozpoznajemy schizofrenię przewlekłą na podstawie typowych. objawów, które utrzymują się także w• okresach remisji. Powtarzające się raz po raz nawroty, czyli ostre posuwy, są wyrazem ciężkości przewlekłego podłoża schizofre-. nicznego. Proces ten ujawnia się szeregiem objawów, ŚWiadczących o rozpadzie struktury osobowości: rozkojarzenie, paratymia i paramimia, deręizm i. utrata łącz- ności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, dziwaczność zachowania i postępowania, załamanie się linii życiowej i stopniowa degradacja społeczna. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, przedłużanie rzęs, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries