Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Mazurkiewicz o psychice archaicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową pozaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunkowej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następujące cechy. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szczególną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy omawianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i plastyczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psychopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym znaczeniu mówimy o bujnej wyobraźni, dochodzącej do głosu   w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pierwotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością  w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicznej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych        i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w stanie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wachtraumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przedmiotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zeznania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Mazurkiewicz o psychice archaicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przesądy i zabobony rozpowszechnione wśród ludów pierwotnych i wśród ciemnego ludu, ale dające się wykryć nawet u ludzi cywilizowanych, są dziełem oszukańczych elementów, żerujących na ciemnocie i strachu przed nieznanym przeznaczeniem. Rozpowszechnienie tych zjawisk,   ich pojawienie się niezależnie od siebie i samorzutnie w odległych środowiskach, ich uporczywość są możliwe tylko dlatego, że na dnie tych przejawów psychiki archaicznej leżą” pewne dyspozycje, skłonności, właściwości psychiczne. Nie byłoby czarów, gdyby nie było zabobonnego lęku. ” Z postępem cywilizacji i kultury zanikają te właściwości. Są one bowiem niewątpliwie wytworem wpływów wychowawczych, wszczepiających człowiekowi od najwcześniejszych lat dziecięcych wiarę w istnienie sił nadprzyrodzonych i w możliwości ich zażegnywania przez cudotwórstwo (taumaturgia). Z piśmiennictwa radzieckiego dowiadujemy się, że dzieci, chowane konsekwentnie w atmosferze trzeźwości  i ealizmu, nie zdradzają przejawów myślenia magicznego, które w naszych warunkach wciąż jeszcze trzeba poczytywać za prawidłowe zjawisko rozwoju psychiki dziecięcej. W mitologii, baśniach i w pierwotnej twórczości artystycznej supranaturalizm i magia stanowią częstokroć osnowę utworu, W naszych warunkach wychowawczych pierwiastki te można odnaleźć w marzeniach sennych i w treści omamów oraz urojeń, a nawet  w psychonerwicowych przeżyciach. Nawiążemy w swoim czasie do tych zagadnień. 6. Synkretyzm polega na niedostrzeganiu sprzeczności            i logicznym sprzęganiu wykluczających się wzajemnie tez. Jest to jedna z podstawowych cech myślenia prelogicznego. Znaczenie jej można poznać przy usiłowaniach obalenia logicznego wierzeń człowieka pierwotnego. W niezrozumiały dla człowieka postępowego sposób sprzeczności godzą się ze sobą i układają w jeden harmonijny układ. Na synkretyzmie oparta jest zasada credo quia absurdum. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries