Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Omamy wzrokowe patologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Śniący może np. z narastającym lękiem przyglądać się zjawiającym się postaciom i przeżywać z siłą przekonania niemal urojeniową swoją sytuację, w której się czuje zagrożony . Dość znamienne jest uczucie znieruchomienia, obezwładnienia, bezsilności, niemożności ucieczki. Równie przerażająca jest dezorientacja w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej, która narasta i może doprowadzić wśród nieopisanego lęku do nagłego wzdrygnięcia i obudzenia. Po przebudzeniu ze snu lękowego może jeszcze jakiś czas utrzymywać się stan urojeniowy, przy czym śniący ambiwalentnie przeżywa niepewność, czy też naprawdę zginął, czy też mu się to tylko śniło. W stanie przyćmionej świadomości przed zupełnym rozbudzeniem mogą się jeszcze czasem utrzymywać przez chwilę owe fizjologiczne omamy senne . Dla odróżnienia nadano tym ostatnim nazwę snów hipnopompicznych, które są zresztą zjawiskiem znacznie rzadszym i trudniej poddającym się obserwacji niż sny hipnagoglczne. Zjawiska omawianej kategorii występują szczególnie często w stanach lękowych pochodzenia nerwicowego lub. psychotycznego, np. w przebiegu depresji endogennej. W diagnostyce psychiatrycznej odgrywają one ogromną rolę, bardzo często bowiem schizofrenicy, którzy przy narastającym dereizmie przestają ostro odróżniać marzenia senne od rzeczywistości na jawie, biorą owe fizjologiczne widzenia przedsenne za rzeczywistość i interpretują je urojeniowo. Przy braku wprawy diagnostycznej początkujący psychiatrzy często mówią na tej podstawie             o omamach wzrokowych w schizofrenii, co jest błędem, gdyż najzdrowszy człowiek może omamy tego typu przeżywać samorzutnie lub doświadczalnie. Niewątpliwie w stanie tym zachodzi nie tylko ilościowa zmiana świadomości, mianowicie pod dwojaką postacią: zwężenia pola świadomości tudzież osłabienia natężenia sensorium, ale i zmiana jakościowa. Badanie tych fizjologicznych snów w oglądzie wewnętrznym jest bardzo trudne. Nie da się ze zrozumiałych powodów uchwycić okamgnienia całkowitej utraty świadomości, tj. uśnięcia. W każdym razie chwila ta nie pozostawia żadnych śladów pamięciowych, których odtworzenie pozwoliłoby na pełny opis zjawiska. [patrz też: , rozstanie, przedłużanie rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Omamy wzrokowe patologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znacznie rzadziej spotykamy we wczesnych latach dziecięcych przypadki o przebiegu w posuwach. Zazwyczaj sprawa zaczyna się ostro z objawami hebefrenii, nieco rzadziej katatonii hiperkinetycznej  lub hipokinetycznej, w tym ostatnim przypadku możliwe jest powikłanie obrazu klinicznego objawami zespołu kataleptycznego woskowatego. Obrazy te nie różnią się niczym istotnym od hebefrenii lub katatonii późniejszego wieku. Nawroty tych zespołów, u jednego i tego samego osobnika, najczęściej jednego i tego samego typu, mogą być różnie częste. W okresach remisji stwierdza się z zasady stopniowe pogarszanie się podstawowego procesu przewlekłego. Objawy te mogą się utrzymywać nawet latami. Hebefrenia prowadzi zresztą znacznie szybciej do głębokiego rozpadu osobowości niż katatonia. We wczesnodziecięcym okresie nie znana jest postać paranoidalna schizofrenii. Być może odpowiednikiem tej postaci są przypadki, których początek nacechowany jest natręctwami myślowymi i fobiami. Zjawiska te mogą występować również w cyklofrenii (Stockert).              Villmger podniósł, że w przypadkach psychoz dziecięcych przede wszystkim trzeba myśleć o schizofrenii, ale także i o zespołach schizofrenoidalnych szczególnej etiologii organicznej. Rokowanie przedstawia się tak samo jak u dorosłych. Dobrze na leczenie wstrząsowe     i na leki psycholeptyczne odpowiadają ostre zespoły schizofreniczne z elementami katatonicznymi. Natomiast bardzo oporny na wszelkie metody leczenia aktywnego okazuje się przewlekły proces schizofreniczny. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku zastosowano leczenie śpiączkami atropinowymi, tak rewelacyjnie skuteczne w wielu przewlekłych psychozach schizofrenicznych. Jednakże schizofrenia dziecięca okazała się i na tę metodę oporna. Zazwyczaj wypróbowuje się po kolei wszystkie sposoby, również insulinoterapię, aby wreszcie z rozczarowaniem stwierdzić ich nikłą skuteczność. Tragiczną okolicznością bywa fakt, że proces trafia na rozwijającą się psychikę dziecięcą, która wskutek długotrwałej psychozy doznaje zahamowania i skrzywienia. Ogromną rolę odgrywa psychoterapeutycznowychowawcza strona opieki nad schizofrenicznym dzieckiem, nie zawsze w szpitalach i w środowiskach rodzinnych na..; leżycie doceniana. [patrz też: , dentysta Kraków, Siłownie zewnętrzne, odzież bhp ]

Comments Off