Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Omamy wzrokowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie znaleźć można z przypadków tego typu wysnuty błędny wniosek, jakoby omamy wzrokowe mogły się wyjątkowo pojawić w psychozie schizofrenicznej. Mogą się pojawić, lecz są innego pochodzenia. I) tym” że zespół kataleptyczny często wikła katatonię, mówiliśmy w swoim czasie obszernie. Zespół zamroczeniowy i inne stany oriejroidne są rzadkością w prze- biegu schizofrenii. Ich pojawienie się tłumaczą niektórzy współistnieniem padaczki jawnej lub utajonej, gdyż możliwość taka jest znana. Zespoły z kręgu cyklofrenicznego mogą również wikłać obraz schizofrenii. Znane są przypadki, sprzężonego podłoża schizocyklofrenicznego, z czego wynikają różne możliwości kliniczne. W przebiegu schizofrenii przewlekłej mogą się pojawiać mieszane zespoły hebefrenicznomaniakalne, gdzie obok błaznowania i zjawisk rozszczepiennych spotykamy syntonię. Przyspieszenie toku myśli, wzmożone samopoczucie itd. Bywa też i możliwość odwrotna, mianowicie podbarwienie stanu maniakalnego cechami schizofrenicznymi, najczęściej typu hebefrenicznego. Podobne sprzężenia możliwe są między schizofrenią paranoidalną   i stanem maniakalnym, rzadziej między katatonią hiperkinetyczną i zespołem maniakalnym lub na odwrót. Zespół depresyjny jeszcze częściej wikła epigenetycznie obraz kliniczny różnych postaci schizofrenii. Przy sprzężeniu podłoża schizofrenicznego z cyklefrenicznym widzimy wyraźną okresowość z tym, że w okresach remisji stwierdzić można ubytki schizofreniczne. Zespół maniakalny lub depresyjny wikłać się jednak może ze schizofrenią w bardziej powierzchowny sposób, tzn. możemy nie mieć dowodów współistnienia podłoża cyklofrenicznego. Duże trudności rozpoznawcze sprawiać mogą przypadki powikłania przewlekłej schizofrenii zespołem paranoicznym. Bywa to najczęściej obłęd pieniaczy, obłęd zazdrości, zdarza się też obłęd reformatorski. Schizofrenicy tego typu zapełniają w dużym odsetku szeregi sekt religijnych, także lekarskich i innych. Schizofrenia prosta wnosi tu składnik absurdalności roszczeń” poglądów i działań. [przypisy: , odwrócona osmoza, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Omamy wzrokowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 7. III. 1953 1. ponownie umieszczony w klinice, gdyż w domu biegał z nożem w ręku i groził rodzinie. Pogorszenie nastąpiło od paru tygodni. Chory zmienił się, bał się czegoś, był niespokojny, powtarzał “ludzie cierpią” i “są wyzyskiwani”. Żona nie mogła zrozumieć sensu jego mowy. Twierdził, że ktoś chodzi po strychu, wybiegał i sprawdzał. W jedzeniu wyczuwał truciznę. W zdenerwowaniu chwycił raz nóż i przybiegł do matki, lecz nic jej nie zrobił  żonę zamknął i nie chciał jej wypuścić. W nocy krzyczał “ja im pokażę”. W klinice początkowo przeważały objawy paranoidalne z licznymi omamami słuchowymi. Po pewnym czasie pojawiły się ciężkie zaburzenia napędu psychoruchowego negatywizm bierny i czynny,  potem mutyzm, chory odmawia przyjmowania pokarmów, lecz daje się karmić łyżką, pali dużo, pokazuje na migi, że chce papierosa, poza tym zupełnie pogrążony w autyzmie, jest dziwaczny, zawiązuje sobie oczy chustką, leży bezczynnie w łóżku, na pytania nie odpowiada, lecz czasem uśmiecha się tajemniczo, nie zanieczyszcza się. Objawów kataleptycznych nie ma. Chory przeszedł ponownie insulinoterapię, po czym zespół paranoidalnokatatoniczny ustąpił, pozostawiając ubytki, jak po pierwszym posuwie choroby. Dnia 27. IV. 1953 r. chorego wypisano za rewersem do domu. Po paru miesiącach nastąpił ponowny nawrót, po czym chorego umieszczono w Szpitalu, gdzie przebywa stale z objawami schizofrenii . Rozpoznanie. Rozpoznajemy schizofrenię przewlekłą na podstawie typowych. objawów, które utrzymują się także w okresach remisji. Powtarzające się raz po raz nawroty, czyli ostre posuwy, są wyrazem ciężkości przewlekłego podłoża schizofrenicznego. Proces ten ujawnia się szeregiem objawów, świadczących o rozpadzie struktury osobowości: rozkojarzenie, paratymia i paramimia, utrata łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, dziwaczność zachowania i postępowania, załamanie się linii życiowej i stopniowa degradacja społeczna. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, przedłużanie rzęs, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries