Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Porównanie świadomości

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla celów naukowych musi nam wystarczyć przede wszystkim opis tego zjawiska. Bez opisu nie ma wytłumaczenia. Dla dokonania tego opisu posługiwać się możemy porównaniami. Już etymologicznie przynajmniej w języku polskim nasuwa się porównanie świadomości ze światłem. Tak jak bez światła nic nie widzimy, tak bez świadomości nic nie przeżywamy. Człowiek, który traci świadomość, jakby zapadł w ciemności,        w ciemną noc, “czarno mu się robi przed oczyma”. Nasze życie psychiczne podobne jest do ekranu, na którym rozgrywają się przeżywane przez nas zjawiska. “Oglądane” przez nas sceny mogą być mocniej lub słabiej naświetlone. Światło naszej świadomości podlega bowiem różnicom             i wahaniom natężenia, intensywności. Nie posiadamy, niestety, przedmiotowej miary, którą by można było natężenie świadomości zmierzyć     i porównać. Zwłaszcza nie jest możliwe porównanie ilościowe mojej świadomości z twoją. Niemniej jednak w podmiotowym doświadczeniu każdy z nas przeżywa różnice natężenia tego swoistego światła, od jego wysyconej pełni, poprzez wszystkie coraz słabsze stopnie, aż do zupełnego jego wygaszenia. Stan normalny, w którym światło świadomości jest wysycone, nazywamy przytomnością. Gdy natężenie siły świadomości jest słabe, mówimy o półprzytomności. Stan braku świadomości nazywamy nieprzytomnością. Określenia te są o tyle niewygodne, że nie podkreślają dość ostro bardzo ważnej dla nas okoliczności, czy chodzi tutaj o normalne, czy o chorobliwe wahania o natężeniu świadomości. Normalnie zachodzą te zjawiska przy usypianiu. Jednakże półprzytomność lub nieprzytomność mogą pochodzić z przyczyn chorobliwych. Na oznaczenie patologicznych stanów obniżenia intensywności sensorium używa się specjalnych określeń łacińskich. Jeżeli obniżenie ilościowe świadomości jest słabego stopnia, wówczas ma zastosowanie termin somnolentia, po polsku senność. Terminu polskiego senność używamy zresztą i dla określenia prawidłowego stanu, rozumiejąc wówczas pod tym wyrazem, że człowiekowi chce się spać. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, magnez i witamina b6, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off