Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Po raz pierwszy przyjety do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Po raz pierwszy przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG 8. IV. 1952. Przy wzroście 167 cm waga ciała wynosiła 51 kg. Wygląd zewnętrzny i zachowanie dzi- waczne, zupełny brak poczucia choroby psychicznej, łączność afektywna z otoczeniem powierzchowna, w stosunku do lekarzy i personelu pielęgniarskiego podejrzliwy, nie- ufny, milczy uparcie lub odpowiada opryskliwie, bez dystansu. Lekarzy uważa za chorych umysłowo (transytywizm). Skarży się na słony lub gorzki smak potraw (omamy smakowe), widocznie dodaje się mu złośliwie coś do jedzenia. – Doznaje też omamów słuchowych, le.cz trudno ustalić ich. treść, gdyż chory niechętnie o tym mówi. Chory wypowiada urojenia prześladowcze, lecz ani mimika, ani przydźwięk afektywny nie idą równolegle z tymi wypowiedziami (paramimia i paratymia). Za- równo afekt, jak i mimika mają cechy sztywności i niedostosowania. Chory jest zamknięty w sobie (autyzm), ocenia rzeczywistość urojeniowo (dereizm), w rozmowie stwierdza się rozkojarzenie i liczne otamowania. Prawdopodobnie doznaje omamów psychicznych, gdyż utrzymuje, że porozumiewa się ze śpiącymi wspórchorymi i że można dojść do takiego stanu wiedzy, iż wszystkie myśli drugich ludzi są znane. Nie usystematyzowane urojenia mają treść ksobną, prześladowczą, wielkościową (fan- tastyczne wynalazki). Leczenie wstrząsami elektrycznymi nie dało wyniku, nato- miast po insulinoterapii uzyskano znaczną poprawę, mianowicie niemal zupełne cof- nięcie się opisanego wyżej zespołu omamowo-urojeniowego (paranoidalnego). Pozo- stały jednak nadal liczne ubytki życia afektywnego i dziwaczność w zachowaniu i postępowaniu. Pozostało też pódejrzenie, że chory w dużym stopniu dysyrnuluje. Dnia 27. VI. 1952 r. chorego zwolniono za rewersem rodziny. Po zwolnieniu za- chowywał się poprawnie, uczyl isię, zdawał egzaminy. [przypisy: , psycholog Kraków, rozstanie, logopeda warszawa ]

Comments Off