Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Odruchowość warunkowa u psów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U psa, u którego dokonano operacyjnie usunięcia przednich części półkul mózgowych, stwierdzić można, po ustąpieniu objawów wstrząsu operacyjnego, zachowaną zdolność wytwarzania odruchowości warunkowej. Natomiast usunięcie całej kory mózgowej prowadzi bezwzględnie do utraty tej zdolności. Kora pozaczołowa jest więc narządem odruchowości warunkowej. Natomiast, jak zobaczymy, część czołową kory mózgowej uważa się dzisiaj za narząd czynności ewolucyjnie najwyższych, czynności par  człowieczych. Rozwój szedł więc drogą nakładania się segmentów czynnościowo coraz doskonalszych rdzeń, wzgórze, kora pozaczołowa, kora czołowa. Odruchowość warunkowa jest zespołem czynnościowo niewątpliwie wyższym niż odruchy rdzeniowe i odruchy bezwarunkowe (instynktowe), ale zespołem jeszcze nie najwyższym.        O ile czynności rdzeniowe i podkorowe mają charakter czynności preformowanych, niezdolnych do jakiejkolwiek ewolucji w życiu osobniczym,   o tyle działalność kory jest w zupełności nabyta w życiu osobniczym. U noworodka ten narząd psychiki jest nieczynny i niepobudliwy.               Na poziomie kory pozaczołowej odczyny zależne są od skojarzenia engramów podniety warunkowej z zespołem instynktowym. Skojarzenie to ulega tylko pod wpływem energii podrażnień dośrodkowych, mianowicie bodźca warunkowego i ustrojowych podrażnień. Postęp ewolucji, który prześledzić można od zarania filo i ontogenezy, dochodzi do szczytu dopiero na poziomie kory czołowej, gdzie pojawiają się czynności “dowolne”, oparte na okrężnych procesach wewnątrzkorowych. Ich dynamicznym silnikiem jest korowowegetatywny odpowiednik uczuciowości intelektualizowanej, czyli intencjonalnej, tzw. woli. [podobne: , okulista, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Odruchowość warunkowa u psów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tak jak podniety powtarzające się “ładują” ośrodek podkorowy, rządzący załatwieniem potrzeby fizjologicznej, ładują mianowicie w sensie mnemicznym, tak samo i na najwyższych poziomach tworzą się pewne siły neurodynamiczne, a więc nowe tendencje uczuciowe z ich pamięciowym ładunkiem. Z drugiej strony powstają psychiczne hamulce, jak to widzieliśmy przy odruchach warunkowych hamujących, które mają również charakter mnemiczny. W korze mózgowej w walce tej zwycięża nastawienie pamięciowe utrwalone, które okazuje się silniejsze niż fazowe nastawienie podkorowe, zależne od podrażnień ustrojowych. W tym sensie rozmaici autorzy mówią o dominantach, mając na myśli pewne ładunki pamięciowoenergetyczne, zdolne do rozgrywania między sobą walki i współzawodnictwa o szlaki ruchowe. Czynności narządu czołowego uważa się za odrębny układ energetyczny, rozporządzający pewną silą neurodynamiczną, zdolną wykonywać sternictwo nad niższymi poziomami. Uczuciowość wyższa, zintelektualizowana, stanowi pewną silę psychiczną, wystarczającą dla opanowania popędów niższych, zdolną w pewnych warunkach przeciwstawiać się nawet popędowi samozachowawczemu (samobójstwo). Podobnie też neurodynamfzm korowy potrafi opanować fazowość snu i jawy (czuwania), które umiejscawiamy tam gdzie sensorium, mianowicie w pniu mózgowym, na dnie komory III, sen i czuwanie są bowiem naprzemiennym, rytmicznym pojawianiem się i gaśnięciem świadomości. Odpowiednikiem psychologicznym tych trzech stacji przekształcających, a więc podkorowej, pozaczołowej i czołowej, są trzy ewolucyjnie różne “warstwy” życia popędowouczuciowego, jakie uznaje się w nowoczesnej psychologii i psychiatrii: 1) warstwa popędów czysto instynktowych, 2) warstwa uczuciowości znamionującej niższe szczeble rozwoju psychicznego i 3) uczuciowości najwyższej, intencjonalnej, zintelektualizowanej, determinującej, z której rozwojem wiązać trzeba świadomość w znaczeniu historycznospołecznym. Podobnie jak uczuciowość tak i czynności poznawcze ulegały ewolucji. Najwyższe, najsubtelniejsze arkana myślenia ludzkiego, mianowicie myślenie przyczynowo- logiczne i abstrakcyjne, wiążemy dzisiaj czynnościowo z narządem czołowym. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off