Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Psychika zwierzecia, kierowana biologicznymi prawami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychika zwierzęcia, kierowana biologicznymi prawami zmienności, dziedziczności i doboru naturalnego, była wobec powyższego tylko przygotowaniem dla powstania świadomości ludzkiej. Dopiero więc od chwili, gdy wykształcił się mózg ludzki, można mówić o procesie dziejowego rozwoju świa- domości ludzkiej, toczącym się według praw społeczno-historycznych. Pojęcia świa- domości w powyższym znaczeniu używa socjologia, posługują się nim również nauki humanistyczne. Zjawiska podpadające pod to pojęcie interesują jednak żywo i przy- rodników. Toteż i psychologia, i psychopatologia, zajmujące się przede wszystkim człowiekiem, muszą poświęcić dużo uwagi przejawom świadomości w przedstawio- nym powyżej znaczeniu. W naukach przyrodniczych, do których zalicza się psychologię i psychopatologię, terminu “świadomość” używa się jednakże najczęściej w innym, bardziej elementar- nym znaczeniu. Swiadomość synejdesis, sensorium (po łac. również conscientia, ale raczej w znaczeniu sumienia), conscience lub connaissance, soznanje, Bewusstsein, oznacza mianowicie towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania. Niemieccy psychiatrzy używają ponadto miana Besinnung. Oznacza ono zdolność do refleksji. Jej pełnię określa Reichardt (1955) mianem Besonnenheit. Jednakże nawet zupełnie jasna świadomość nie wyklucza działania bez refleksji, np. w tzw. krótkim spięciu lub w działaniach pod wpływem silnego wzruszenia. Ten drugi termin jest więc dla nas tutaj nieprzydatny. Przeżywając zjawiska psychiczne współprzeżywamy zarazem zjawisko świadomości w znaczeniu sensorium. Swiadomość stanowi więc cechę zjawisk psychicznych elementarną. Znamy bez- pośrednio to zjawisko z naszej introspekcji, znamy tym samym treść tego pojęcia i rozumiemy “w -sobie” jego znaczenie. Definicja tego faktu psychicznego jest o tyle trudna, że definiując jakieś pojęcie staramy się sprowadzić je jako nieznane do ja- kiegoś innego pojęcia, już znanego. W tym przypadku pojęcie to znamy najlepiej, gdyż z bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, z naszych własnych przeżyć codziennych. Mówiąc o świadomości, że jest ona poczuciem przeżywania naszych zjawisk psycłucznych, sprowadzamy jedną znaną do drugiej równie znanej. Gdy- byśmy świadomości nie przeżywali, nikt by nam nie potrafił wyjaśnić, co to jest. Znaczyłoby to tyle, co mówić ślepemu o kolorach. [przypisy: , kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków, infekcje intymne ]

Comments Off