Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Sady. Sa to przekonania o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sądy. Są to przekonania o istnieniu lub nieistnieniu przedstawianego przedmiotu. Sądy nigdy nie mogą występować bez przedstawień, chociaż przed- stawienie jest czasem zdaje się możliwe bez odpowiedniego sądu. Na przykład kiedy nagle ockniemy się ze snu głębokiego, mogą powstawać w nas przedsta- wienia, do których dopiero po pewnym czasie dołączają się sądy, czyli przeko- nania. Natomiast z zasady istota żywa reaguje na przedstawienia i sądy szcze- gólnym stanem, którego odmiany sprowadzić można właściwie do podstawo- wych stanów przyjemności lub przykrości. Są to tzw.: III. Uczucia. Zjawisko to znane pod licznymi synonimami wykazuje dużo odcieni, odmian, gatunków i stopni natężenia. W każdym z nich jednakże da się odnaleźć tę samą podstawową jakość. Widzieliśmy wyżej, jak ogromną rolę psychofizjologiczną przypisujemy dzisiaj uczuciom. Z punktu widzenia biolo- gicznego, uczucia służą istocie żywej do zajęcia postawy wobec przedmiotu, który wywołał w świadomości przedstawienie wraz z odpowiednim sądem. Je- żeli przedmiot ten zagraża jej bytowi, to zajmuje wobec niego postawę obronną, napastliwą lub uległą. W innych przypadkach przedmioty te mogą wzbudzać inne uczucia i wywoływać w postawie i w zachowaniu się osobnika reakcję ochronną, społeczną, utożsamiającą. Podmiotowo osobnik pragnie czegoś, chce, do czegoś dąży i w tym kierunku pozytywnie lub negatywnie działa. W ten sposób: IV. Objawy woli i działania są ze sobą nierozłącznie sprzężone. Motorem pragnień, postanowień i działań są uczucia, wypływające z osądu przedstawień. Dzięki faktom psychicznym tej ostatniej grupy zdolni jesteśmy wpływać na świat zewnętrzny. Pojęcie “woli” bierzemy oczywiście nie w meta- fizycznym znaczeniu, w jakim bywało nadużywane, lecz w znaczeniu przyrod- niczym, jako fakt w doświadczeniu podmiotowym i przedmiotowym dający się opisać, chociaż wytłumaczenie naukowe tej kategorii zjawisk sprawia trud- ności. Każdej z wymienionych grup faktów psychicznych ,poświęcimy osobne wy- wody, zarówno gdy będzie chodziło o ich prawidłowy wygląd i przebieg, jak i o ich zaburzenia, W każdej grupie da się też odróżnić szczegółowe podgrupy. [podobne: , Kabiny Sanitarne, Siłownie zewnętrzne, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off