Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Zwalczanie schizofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słusznie zwalcza się pojęcie schizophrenia latens.  Podobnie też defekt schizofreniczny nie pokrywa się z ,pojęciem “latencji”. Jeżeli zaś ma się na myśli przypadki rzekomej schizofrenii “bezobjawowej”, to, w jakiż sposób proces ten rozpoznać, skoro niczym on się nie przejawia, a sam on w swej naturze jest dotąd nie wyjaśniony.  Tak zwana w niemieckiej psychiatrii pfropfschizophrenie może w rzadkich przypadkach polegać na przypadkowym współistnieniu encefalopatii i przewlekłej schizofrenii. Najczęściej jednak chodzi o epigenetyczne powikłanie encefalopatii jednym z zespołów schizofrenicznych czynnościowych, o czym łatwo się przekonać lecząc tę psychozę jednym z dostępnych sposobów leczniczych. Ubytki, które po usunięciu psychozy pozostaną, będą natury nie schizofrenicznej, lecz oligofrenicznej. Bezwład, myśli diagnostycznej w szpitalach psychiatrycznych , sprawiał że rozpoznawano czasem wśród pacjentów 80 – 90% schizofrenii. Odnosi się czasem wrażenie, że lekarze bezwiednie stosowali tu rachunek prawdopodobieństwa: ponieważ psychozy schizofreniczne są chorobą psychiczną najczęstszą, przeto najmniej pomyłek popełni lekarz, który najczęściej rozpozna schizofrenię. W nowoczesnych szpitalach psychiatrycznych rozpoznanie schizofrenii stawia się po dokładnym wyłączeniu wszelkich innych możliwości różnicowych, których jest bardzo dużo. Szczególne trudności różnicoworozpoznawcze nastręczają nie tak rzadkie przypadki zejścia się symptomatyki schizofrenicznej z padaczkową. Jugosłowiański psychiatra Zec (1965) użył pojęcia pseudoschizofrenia epileptoides, mając tu na myśli schizofreników, u których zdarzają się prawdziwe napady padaczkowe, albo wyładowania eeg tylko w czasie snu, lub tylko w obrębie płatów skroniowych, albo wreszcie schizofreników, których stany psychotyczne cofają się pod wpływem leczenia przeciwpadaczkowego, W przypadkach takich często nie da się rozstrzygnąć, który proces jest podstawowy czy schizofreniczny, czy organiczny. Niezwykłe trudności wyłaniają się wówczas, gdy symptomatyka schizofreniczna zejdzie się ze stanem psychotycznym padaczkowym, np. napadem psychomotorycznym. [podobne: , gabinet kosmetyczny, Stomatolog Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Zwalczanie schizofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli przeprowadza się w przypadkach wczesnodziecięcej schizofrenii systematyczne badania , to nierzadko stwierdza się ze zdziwieniem,         że przy niewątpliwej symptomatyczne schizofrenicznej współistnieje nawet znaczny stopień organicznych zmian w mózgu albo pod postacią wodogłowia wewnętrznego, albo zaników korowych. Przypadki te wymagają odrębnego opracowania. Należy przyjąć, że zmiany organiczne        w mózgu są chronologicznie wcześniejsze i że psychoza schizofreniczna wtórnie na tym podłożu wyrosła. W przypadkach tych niedorozwój umysłowy, napady padaczkowe, cechy charakteropatyczne odnieść trzeba raczej do owego procesu organicznego, który może mieć rozmaitą etiologię. Natomiast symptomatyka schizofreniczna ze swej strony wzbogaca obraz kliniczny. Rokowanie w tych przypadkach bywa niepomyślne. Czasem może chodzić nie o trwałe uszkodzenie mózgu, lecz przemijające, jak np. w przypadkach spowodowanych intoksykacją itp. Jeżeli ostra psychoza schizofreniczna ustąpiła bez ubytków, to znak, że rozwinęła się ona nie na podłożu swoistego procesu, lecz na podłożu innej organicznej etiologii. Przewlekła schizofrenia z obostrzeniami w posuwach wymaga postawienia prognozy dwoistej: nie najgorzej przedstawia się rokowanie co do ostrego zespołu psychotycznego, natomiast niekorzystnie, jeśli chodzi o przewlekłe podłoże schizofreniczne.    W tych przypadkach po ustąpieniu ostrej psychozy pozostają ubytki, pogłębiające się w miarę trwania choroby. Jeżeli nawet ubytki nie są bardzo głębokie, to zawsze obawiać się należy nawrotu ostrego zespołu psychotycznego. A każdy taki posuw zwykle pogłębia ubytki w strukturze osobowości. O ile w okresie wczesnodziecięcym powikłania epigenetyczne są wielką rzadkością, o tyle stają się coraz częstsze, im bliżej okresu przedpokwitaniowego. Obraz kliniczny i przebieg psychozy u starszych dzieci coraz mniej różni się od schizofrenii dorosłych. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, olejek arganowy, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries