Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Zwalczanie schizofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słusznie zwalcza się pojęcie schizophrenia latens.  Podobnie też defekt schizofreniczny nie pokrywa się z ,pojęciem “latencji”. Jeżeli zaś ma się na myśli przypadki rzekomej schizofrenii “bezobjawowej”, to, w jakiż sposób proces ten rozpoznać, skoro niczym on się nie przejawia, a sam on w swej naturze jest dotąd nie wyjaśniony.  Tak zwana w niemieckiej psychiatrii pfropfschizophrenie może w rzadkich przypadkach polegać na przypadkowym współistnieniu encefalopatii i przewlekłej schizofrenii. Najczęściej jednak chodzi o epigenetyczne powikłanie encefalopatii jednym z zespołów schizofrenicznych czynnościowych, o czym łatwo się przekonać lecząc tę psychozę jednym z dostępnych sposobów leczniczych. Ubytki, które po usunięciu psychozy pozostaną, będą natury nie schizofrenicznej, lecz oligofrenicznej. Bezwład, myśli diagnostycznej w szpitalach psychiatrycznych , sprawiał że rozpoznawano czasem wśród pacjentów 80 – 90% schizofrenii. Odnosi się czasem wrażenie, że lekarze bezwiednie stosowali tu rachunek prawdopodobieństwa: ponieważ psychozy schizofreniczne są chorobą psychiczną najczęstszą, przeto najmniej pomyłek popełni lekarz, który najczęściej rozpozna schizofrenię. W nowoczesnych szpitalach psychiatrycznych rozpoznanie schizofrenii stawia się po dokładnym wyłączeniu wszelkich innych możliwości różnicowych, których jest bardzo dużo. Szczególne trudności różnicoworozpoznawcze nastręczają nie tak rzadkie przypadki zejścia się symptomatyki schizofrenicznej z padaczkową. Jugosłowiański psychiatra Zec (1965) użył pojęcia pseudoschizofrenia epileptoides, mając tu na myśli schizofreników, u których zdarzają się prawdziwe napady padaczkowe, albo wyładowania eeg tylko w czasie snu, lub tylko w obrębie płatów skroniowych, albo wreszcie schizofreników, których stany psychotyczne cofają się pod wpływem leczenia przeciwpadaczkowego, W przypadkach takich często nie da się rozstrzygnąć, który proces jest podstawowy czy schizofreniczny, czy organiczny. Niezwykłe trudności wyłaniają się wówczas, gdy symptomatyka schizofreniczna zejdzie się ze stanem psychotycznym padaczkowym, np. napadem psychomotorycznym. [podobne: , gabinet kosmetyczny, Stomatolog Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Zwalczanie schizofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analogiczne trudności mogą powstać w przypadkach cyklofrenii, w której poszczególne okresy maniakalne lub depresyjne mogą się niekiedy podbarwiać schizofrenicznie. Bywa też odwrotnie. Na podłożu przewlekłej schizofrenii może wystąpić stan maniakalny lub depresyjny. Znane są też od dawna “psychozy mieszane”, gdzie przy jąć trzeba współistnienie dwóch chorób na raz, schizofrenii i cyklofrenii. Zawile zagadnienia różnicowe, nasuwające się przy rozważaniu struktury takich złożonych psychoz, nie dadzą się praktycznie rozwiązać bez uwzględnienia zjawisk etioepigenezy, Pomijając tego rodzaju możliwości, bynajmniej zresztą nie stanowiące w praktyce rzadkości, zastanowić się warto nad odróżnieniem schizofrenii od długotrwałych stanów hipomaniakalnych lub depresyjnych, które mogą czasem naśladować nawet degradację społeczną. Istotną rzeczą jest tu umiejętność obserwowania afektu. Zmodulowanie jego w stanie wzmożonego samopoczucia hipomaniakalnego  bywa czasem trudne. Może to naśladować sztywność schizofreniczną, utrwaloną w nastroju pogody i optymizmu, nie dostosowanym do sytuacji chorego i do bodźców, którymi na niego działamy. Jeżeli ma się wprawę, to można spostrzec, że syntonia schizofrenika jest powierzchowna, że wypływa z autyzmu, że nie udziela się otoczeniu. Wychodzą przy tym na jaw dziwactwa, które mogą rozśmieszać otoczenie, lecz dalekie są od stwarzania nastroju wspólnoty przeżycia uczuciowego. Także drażliwość w stanie hipomaniakalnym w porównaniu z drażliwością niespołecznego schizofrenika jest inna, w pierwszym przypadku bardziej po ludzku zrozumiała, w drugim .przypadku nacechowana chłodem uczuciowym. Przy różnicowaniu między schizofrenią prostą a psychonerwicą histeryczną z uporczywymi dolegliwościami hipochondrycznymi pamiętać trzeba o możliwości tzw. schizofrenii somatopsychicznej, czyli hipochondrycznej. Występuje ona u osobników młodych i nie da się tu wykazać dostosowanego czynnika reaktywnego. Przy dokładniejszym badaniu nie mogą ujść uwagi objawy rozszczepienne, swoiste zaburzenia życia uczuciowego i degradacja pierwotna. Podobnie też przy różnicowaniu z nerwicą natręctw nie wolno zapominać o możliwości natręctw objawowych w przebiegu procesu schizofrenicznego. Także rozpoznanie neurastenii, jeżeli nie widzimy jej zrozumiałego tła, nie powinno lekarzowi zamykać oczu na prawdopodobieństwo zwłaszcza u młodych ludzi stadium neurasthenicum przewlekłego procesu schizofrenicznego. Im dokładniej chorego badamy, tym więcej w nim widzimy. [patrz też: , deratyzacja warszawa, witamina b6, foteliki dla dzieci ]

Comments Off