Calominal
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Schizofrenia paranoidalna u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko stale zażywało po 150 mg largakrylu na dobę. Badanie kontrolne dnia 4. XI. 1957 r. nie wykazało już żadnych objawów zespołu paranoidalnego. Pozostały co prawda wybitne objawy ubytkowe, jednakże chłopiec stał się dostępny oddziaływaniu psychoterapeutycznemu        i wychowawczemu. Każda próba obniżenia dawki largaktylu wywoływała pogorszenie, wzmożoną pobudliwość, stereotypie ruchowe itd.    Zresztą duże te dawki largaktylu znosi znakomicie. Jeszcze wybitniejszą poprawę wykazało badanie kontrolne dnia 26. III. 1958 r. chłopiec jest dość spokojny, zadaje ojcu często pytania świadczące o dużym zainteresowaniu przedmiotami świata otaczającego, okazuje rodzicom i bratu przywiązanie, chce chodzić do szkoły jak inne dzieci, w. domu uczy się nie bardzo chętnie, lecz robi postępy, ładnie rysuje, dobrze rachuje, afekt moduluje stosunkowo bardzo dobrze, prosi ojca, aby inu pokazał morze i okręty, podskakuje z radości, że życzeniu jego stanie się zadość.         Jest w zachowaniu nieco dziwaczny, lecz zachowuje się taktownie, jest posłuszny. Stan cielesny chłopca mimo wysokiej dawki podtrzymującej (150 mg) jest doskonały. Ten efekt leczenia utrzymuje się nadal w  1959 r. Dawka podtrzymująca largaktylu wynosi nadal 150 mg na dobę. Rozpoznanie rzadkiej w wieku dziecięcym postaci paranoidalnej schizofrenii opiera się w tym przypadku na typowym obrazie klinicznym i jego rozwoju    przewlekły początek poprzedzony okresem “nerwowości”, który można by nazwać stadium neurasthenicum, pogłębiający się autyzm   i dereizm, zanik uczuciowości wyższej, dziwaczność, rozkojarzenie, pobudzenie psychoruchowe, niezrozumiałe dla otoczenia ucieczki, urojenia prześladowcze, omamy słuchowe, zanik łączności afektywnej z otoczeniem, ambiwalentne stany uczuciowe z paratymią itd. Przebieg leczenia jest również bardzo pouczający. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, olejki do włosów, balsam do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Schizofrenia paranoidalna u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samodzielność  jednostki bynajmniej nie została dotąd dowiedziona. Być może, z czasem włączy się to cierpienie do kręgu schizofrenicznego, jako szczególną, piorunująco przebiegającą postać schizofrenii wczesnodziecięcej. Cierpienie to opisane zostało po raz pierwszy w r, 1908 jako odrębna choroba przez pedagoga Hellera. Inni opisywali podobne obrazy kliniczne pod różnymi nazwami, np. dementia praecocissima, phrenasthenia pareticoaphasi.ca tarda lub schizophrenia infantilis. Sucharewa i Bradley zaliczają przypadki otępienia dziecięcego raczej do stanów pośpiączkowych lub do schizofrenii dziecięcej. Wyniki badań histopatologicznych są wieloznaczne. Corberi stwierdził neurolizę komórek zwojowych oraz bujanie i przerost komórek glejowych, a więc obraz podobny do spotykanego w amaurotycznym idiotyzmie. Weygandt mówi natomiast nie o neurolizie spowodowanej zwyrodnieniem Iipoidowym, lecz o rozpadzie komórek zwojowych, zatracie istoty Nissla, wakuolizacji ciał komórkowych i podrażnieniu gleju. Inni natomiast (Bovet, .Iequier, Rabitz) nie znaleźli w ogóle zmian histologicznych. Zappert i inni uważają otępienie dziecięce mimo tych spornych wyników badania histologicznego za jednostkę samodzielną. Słusznie podnosi Lutz,                    a do zdania tego przychyla się Holub, że ostateczne zaklasyfikowanie otępienia dziecięcego zależeć będzie od przyszłych wyników badań neurohistologicznych.” Z danych piśmiennictwa wynika, że choroba ta jest rzadka, przy czym uwzględnić trzeba liski wciąż jeszcze poziom diagnostyki pedopsychiatrycznej. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku rozpoznano tę jednostkę w okresie dwudziestolecia tylko w jednym przypadku. [przypisy: , implanty zębów, biustonosze do karmienia, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off