gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Pakiet edukacji zdrowotnej w celu zapobiegania infekcjom robaka u chińskich dzieci w wieku szkolnym AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Każdy uczeń, który miał pozytywny test na robaki przenoszone przez glebę, leczono albendazolem. Wszelkie działania niepożądane wynikające z leczenia lekiem odnotowano po wstępnym leczeniu oraz u dzieci, które pozytywnie przeszły test podczas wizyty kontrolnej, po ponownym leczeniu (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Aby monitorować potencjalne zakłócenia spowodowane interakcją między nauczycielami i uczniami w szkołach interwencyjnych i szkołach kontrolnych, w marcu 2011 r. Do kierownika każdej ze szkół interwencyjnych podano krótki kwestionariusz składający się z siedmiu pytań w celu oceny stopnia interakcji między szkoły interwencyjne i szkoły kontrolne. Formularz kontrolny znajduje się w protokole.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy efekt wzorcowy 1,1 na podstawie wstępnych danych ankietowych z 74 uczniów z 4 szkół z obszaru badań. Następnie oszacowaliśmy wielkość próbki, która byłaby wymagana w przypadku pojedynczo losowego badania9 i pomnożyliśmy wynik przez efekt projektowy. Przyjmując, że częstość występowania zakażenia robakami przenoszonymi przez glebę w wysokości 6% (co jest typowe dla społeczności, w których częstość występowania tego rodzaju infekcji wynosi 18%), oszacowaliśmy, że do badania potrzebowalibyśmy w sumie 1639 uczniów. % mocy do wykazania względnej redukcji o 50% w częstości występowania infekcji przy interwencji. Do badania zakwalifikowano 1934 uczniów, z których 1718 uczniów w 38 szkołach (mediana, 42 uczniów w szkole) zostało włączonych do ostatecznej analizy (ryc. 1B).
Do zarządzania danymi wykorzystano bazę danych Microsoft Access. 10 Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS (SAS Institute). W przypadku danych binarnych (np. Częstości występowania) zastosowano model regresji logistycznej, w wyniku czego uzyskano iloraz szans na oszacowanie efektu interwencji. Dane z kwestionariusza KAP, w tym poszczególnych składników, analizowano za pomocą analizy regresji.
Modele z uogólnionymi szacunkowymi równaniami, uwzględniające klastrowanie w szkołach, zostały wykorzystane do analizy regresji i uwzględniły potencjalne czynniki zakłócające, takie jak stopień szkolny i płeć. Częstość występowania zakażenia przez robaki przenoszone przez glebę i wyniki w kwestionariuszu KAP są zgłaszane jako zarówno nieskorygowane wartości, jak i wartości dostosowane do płci i klasy szkolnej. Aby dostosować się do podstawowej wiedzy o robakach przenoszonych przez glebę, rozszerzono modele uogólnionych równań szacunkowych dla wyników w kwestionariuszu KAP, aby uwzględnić efekty interakcji między czasem a interwencją. Zastosowano analizę logistyczno-regresyjną, dostosowaną do płci i klasy szkolnej, w celu określenia związku pomiędzy różnymi komponentami kwestionariusza KAP i zakażeniem.
Średni odsetek uczniów, u których zaobserwowano, że umyli ręce po skorzystaniu z toalety, został obliczony dla każdej szkoły, a test Kruskala-Wallisa został użyty do obliczenia różnic między szkołami interwencyjnymi i kontrolnymi w obserwowanej praktyce mycia rąk
[więcej w: odczyn arthusa, schizofrenia blog, eskulap gniezno ]

Tags: , ,

No Responses to “Pakiet edukacji zdrowotnej w celu zapobiegania infekcjom robaka u chińskich dzieci w wieku szkolnym AD 5”

  1. Zuzanna Says:

    Owoce składają się w dużej mierze z wody

  2. Dropkick Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chrapanie[...]

  3. Izabela Says:

    Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: eskulap gniezno odczyn arthusa schizofrenia blog