Calominal
Just another WordPress site

Odrebnosc obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodzieciecej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odrębność obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodziecięcej leży przede wszystkim w tym, że choroba trafia na psychikę jeszcze nie rozwiniętą i po- raża czynności psychiczne w ich dalszym rozwoju. Wynikiem tego jest z za- sady zahamowanie i skrzywienie rozwoju życia psychicznego. Ponieważ proces, jest przewlekły, chociaż i tutaj trafiają się zespoły schizofrenoidalne, zmiany dadzą się przeważnie twierdzić dopiero w ciągu lat. Wynik tego stanu rzeczy, niezależnie od swoistych zmian schizofrenicznych, bywa więc równoznaczny z niedorozwojem umysłowym, który w tym okresie jest równocześnie procesem otępieniowym. Zwłaszcza w początkowym okresie wykrycie schizofrenii dziecię- cej napotyka ogromne trudności. Polegają one głównie ha tym, że pierwsze za- burzenia są natury charakterologicznej. Zmiany te niespostrzeżenie, stopniowo, i skrycie narastają. Czaserrrw ciągu kilku lat IN danym przypadku stwierdza się trudności wychowawcze, lenistwo, psychopatię, psychonerwicę, dopóki waż- mejsze objawy przewlekłej sprawy lub ostry epizod psychotyczny nie zwrócą uwagi na istotne rozpoznanie. Duża trudność leży w niemożności głębszego wnik- nięcia w przeżycia chorego dziecka, którego zakres pojęć i zdolność wysłowie- nia się mogą być bardzo nikłe. Dzieci mogą robić wrażenie małomównych, ospa- łych, flegmatycznych, leniwych, mało żywych – wszystko to jednak jest za mało, aby lekarz miał prawo wypowiedzieć swoje podejrzenia co do rozpoczy- nającego się procesu schizofrenicznego. Często wywiad rodzinny wnosi bardzo- mało. Rodzice skłonni są widzieć w cechach psychotycznych wrodzone właści- wości charakteru i nie zauważają stopniowej zmiany osobowości. Aby odtworzyć przebieg psychozy. na przestrzeni kilku lat, trzeba przeważnie mieć do rozpo- rządzenia dane wywiadu ze szkoły, z przedszkola, z szerszego środowiska, w któ- rym przebywało dziecko. Zdobycie tych danych napotyka w praktyce nieopisane trudności. Nawet przypadki przebiegające z pobudzeniem •psychoruchowym i ze skłonnościami przeciwspołecznymi nie są zazwyczaj uważane przez otoczenie za. chorobliwe, Laicy widzą w tych objawach oznaki krnąbrności, złego wychowa- nia, uporu, pociągu do złego, skłonności przestępczych, następstw uprawianego. rzekomo samogwałtu, a nie chcą widzieć psychozy. Wiele spośród leczonych w poradniach pedologicznych, “dzieci, trudnych wychowawczo” – to po prostu mali schizofrenicy, chociaż o dowód przeważnie .bardzo trudno. Dlatego wczesne rozpoznania schizofrenii dziecięcej są wciąż jeszcze wielką rzadkością, a odtwo- rzenie sobie przebiegu procesu na podstawie danych wywiadu jest zadaniem niełatwym. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, salon fryzjerski mokotów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)