gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Obraz kliniczny schizofrenii

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Odrębność obrazu klinicznego schizofrenii wczesnodziecięcej leży przede wszystkim w tym, że choroba trafia na psychikę jeszcze nie rozwiniętą i poraża czynności psychiczne w ich dalszym rozwoju. Wynikiem tego jest z zasady zahamowanie i skrzywienie rozwoju życia psychicznego. Ponieważ proces, jest przewlekły, chociaż i tutaj trafiają się zespoły schizofrenoidalne, zmiany dadzą się przeważnie twierdzić dopiero w ciągu lat. Wynik tego stanu rzeczy, niezależnie od swoistych zmian schizofrenicznych, bywa więc równoznaczny z niedorozwojem umysłowym, który w tym okresie jest równocześnie procesem otępieniowym. Zwłaszcza w początkowym okresie wykrycie schizofrenii dziecięcej napotyka ogromne trudności. Polegają one głównie ha tym, że pierwsze zaburzenia są natury charakterologicznej. Zmiany te niespostrzeżenie, stopniowo, i skrycie narastają. Czasem w ciągu kilku lat w danym przypadku stwierdza się trudności wychowawcze, lenistwo, psychopatię, psychonerwicę, dopóki ważniejsze objawy przewlekłej sprawy lub ostry epizod psychotyczny nie zwrócą uwagi na istotne rozpoznanie. Duża trudność leży w niemożności głębszego wniknięcia w przeżycia chorego dziecka, którego zakres pojęć i zdolność wysłowienia się mogą być bardzo nikłe. Dzieci mogą robić wrażenie małomównych, ospałych, flegmatycznych, leniwych, mało żywych  wszystko to jednak jest za mało, aby lekarz miał prawo wypowiedzieć swoje podejrzenia co do rozpoczynającego się procesu schizofrenicznego. Często wywiad rodzinny wnosi bardzo mało. Rodzice skłonni są widzieć w cechach psychotycznych wrodzone           właściwości charakteru i nie zauważają stopniowej zmiany osobowości. Aby odtworzyć przebieg psychozy. na przestrzeni kilku lat, trzeba przeważnie mieć do rozporządzenia dane wywiadu ze szkoły, z przedszkola, z szerszego środowiska, w którym przebywało dziecko. Zdobycie tych danych napotyka w praktyce nieopisane trudności. Nawet przypadki przebiegające z pobudzeniem psychoruchowym i ze skłonnościami przeciwspołecznymi nie są zazwyczaj uważane przez otoczenie za. chorobliwe, Laicy widzą w tych objawach oznaki krnąbrności, złego wychowania, uporu, pociągu do złego, skłonności przestępczych, następstw uprawianego. rzekomo samogwałtu, a nie chcą widzieć psychozy. Wiele spośród leczonych w poradniach pedologicznych, dzieci, trudnych wychowawczo – to po prostu mali schizofrenicy, chociaż o dowód przeważnie .bardzo trudno. Dlatego wczesne rozpoznania schizofrenii dziecięcej są wciąż jeszcze wielką rzadkością, a odtworzenie sobie przebiegu procesu na podstawie danych wywiadu jest zadaniem niełatwym. [więcej w: zespół psychoorganiczny objawy, zespół psychoorganiczny, omamy wzrokowe]

Tags: , ,

No Responses to “Obraz kliniczny schizofrenii”

  1. Bruno Says:

    Świetny artykuł, mimo wszystko

  2. Wooden Man Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika włosa[...]

  3. Eryk Says:

    lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: omamy wzrokowe zespół psychoorganiczny zespół psychoorganiczny objawy