gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

System urojeń

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Na tym przewlekle rozwijającym się podłożu pewne religijnoreformatorskie idee nadwartościowe zaczęły się rozrastać w system urojeń, tworzących zastoinowy punkt pobudzenia korowego o cechach obłędu posłannictwa religijnoreformatorskiego. Rozpoznanie opiera się na zestawieniu osiowych objawów schizofrenicznych, spośród których na pierwszym miejscu zwykło się wymieniać rozpad lub przynajmniej rozchwianie się struktury osobowości. Stransky użył tu określenia ataxia intrapsychica. W schizofrenii paranoidalnej rozpad ten przybiera jaskrawe, nawet dla nie- wprawnych widoczne rozmiary współistnienia dwóch lub więcej osobowości. W schizofrenii prostej i w stanach ubytkowych rozszczepia się spoistość poszczególnych czynności psychicznych, rozluźnia się ich wzajemny stosunek i załamuje się prawidłowy stosunek osobowości do środowiska. Najbardziej typowe są zaburzenia afektu, począwszy od uczuciowości wyższej, a skończywszy na przejawach życia popędowego. Sam afekt jako taki nabiera cech sztywności i niedostosowania. Niektórzy uważali, że incontinentia affectiva miałaby być objawem niemal patognomonicznym, co jest niewątpliwie niesłuszne, gdyż objaw ten znamionuje raczej zespoły psychoorganiczne. Niektórzy za typowy uważają (Wyrsch) stwierdzany w świeżych przypadkach, ale nie w przewlekłych, podstawowy nastrój schizofreniczny jakby stan rozmarzenia sennego na jawie. Objaw ten nie dotyczy wszystkich przypadków schizofrenii, nie jest więc osiowy, podobnie jak omamy i urojenia, które zresztą spostrzegamy i poza schizofrenią. Osiowym objawem rozszczepiennym jest rozkojarzenie (dissoc,iatio). Dużą wagę mają dziwactwa wyglądu zewnętrznego, pisma, sposobu wyrażania się, myślenia itd. Zjawiskiem rozszczepiennym jest też nie usystematyzowany charakter urojeń, zaznaczony w myśleniu dereizm i autyzm, tudzież objawy ambiwalencji, ambisentencji          i  ambitendencji. W sferze dążeń doniosłość posiada paragnomen (Brzezicki), objaw polegający na podejmowaniu nieoczekiwanego działania (actio inexpectata) oraz inne objawy impulsywności i automatyzmu. Jeżeli niektórzy zwracali uwagę na jakościowe zaburzenia świadomości w ostrych stanach psychotycznych, to zjawisk tych nie można uważać za typowe dla schizofrenii, przypisać je bowiem trzeba współudziałowi innych czynników nieswoistych, które mogą przyczynić się do wybuchu ostrej psychozy schizofrenicznej. Zwolennicy tego sprawdzianu      rozpoznawczego sami podnoszą, że zaburzeń tego typu nie widuje się w przypadkach przebiegających przewlekle. [podobne: zespół psychoorganiczny objawy, zespół psychoorganiczny, omamy wzrokowe ]

Tags: , ,

No Responses to “System urojeń”

 1. Turnip King Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 2. Capital F Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog w Rzeszowie[...]

 3. 101 Says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 4. Alpha Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: obdukcja warszawa[...]

 5. Kill Switch Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: omamy wzrokowe zespół psychoorganiczny zespół psychoorganiczny objawy