gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Na oddziale wybitny negatywizm bierny i czynny, zastyga w tej samej postawie ciała (stereotypia postawy), nie chce się ubierać ani myć, musi być karmiona sztucznie, .na próby nawiązania kontaktu uśmiecha się jakby teatralnie, afekt wykazuje wszelkie cechy sztywności                              i niedostosowania. Chorej zaszczepiono zimnicę, gdyż druga seria wstrząsów elektrycznych nie dała poprawy. Wyniku leczniczego                       po 8 napadach gorączki nie można było zauważyć. Chorą zwolniono na życzenie rodziców do domu, po czym umieszczono ją 21. I. 1949 r. w Klinice Chorób Psychicznych AMG. Tutaj stwierdzono daleko posunięte objawy katatonii hipokinetycznej z rozpadem struktury osobowości, wybitnymi za- burzeniami życia afektywnego i czynności intelektualnych, przy czym na pierwszy plan wybijały się zaburzenia napędu psychoruchowego zahamowanie psychoruchowe, zmanierowanie, grymasy mimiczne, usta w ciup, dziwaczne stereotypie ruchowe i po- stawy, mutyzm, zanik życia popędowego, osłupienie. Nie stwierdzono nigdy objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono leczenie wstrząsami insulinowymi,  uzyskując znaczną remisję, polegającą na niemal zupełnym cofnięciu się zespołu katatonicznego. Przy zwolnieniu z kliniki dnia 19. III. 1949 r. można jednak było stwierdzić wiele ubytków niedostateczny krytycyzm w ocenie przebytej psychozy, pewną dziwaczność w wyrazie twarzy, w gestach i w zachowaniu, niezupełnie dobrą łączność uczuciową z otoczeniem, pewne niezdyscyplinowanie logiczne w rozumowaniu, chora moduluje afekt niezupełnie sprawnie, jej uczuciowość wyższa wykazuje braki. Mimo to po zwolnieniu stan jej był tak dobry, że ukończyła kurs pisania na maszynie i pracowała dobrze jako stenotypistka, ponadto grywała na fortepianie i utrzymywała w pewnym stopniu życie towarzyskie. Rodzina uważała, że chora powróciła zupełnie do zdrowia, tj. do stanu sprzed wystąpienia ostrego zespołu katatonicznego. Remisja ta utrzymywała się blisko 3 lata. Dokonywane w tym czasie badania kontrolne wy- kazały obecność stanu ubytkowego, opisanego pOwyżej, w którym rodzina nie wi- działa choroby. [przypisy: anna majka dietetyk, cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja, schizofrenia dziecięca ]

Tags: , ,

No Responses to “Negatywizm bierny”

 1. Wiktor Says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 2. Rozalia Says:

  [..] Cytowany fragment: obdukcje warszawa[...]

 3. Rafał Says:

  polski personel medyczny…

 4. Kaja Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista dziecięcy wrocław prywatnie[...]

 5. Seweryn Says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 6. Juliusz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pedicure kielce[...]

 7. Martyna Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: anna majka dietetyk cykl miesiączkowy kalendarzyk owulacja schizofrenia dziecięca