Calominal
Just another WordPress site

Na oddziale wybitny negatywizm bierny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oddziale wybitny negatywizm bierny i czynny, zastyga w tej samej postawie ciała (stereotypia postawy), nie chce się ubierać ani myć, musi być kar- miona sztucznie, .na próby nawiązania kontaktu uśmiecha się jakby teatralnie, afekt wykazuje wszelkie cechy sztywności i niedostosowania. Chorej zaszczepiono zim- nicę, gdyż druga seria wstrząsów elektrycznych nie dała poprawy. Wyniku leczniczego po 8 napadach gorączki nie można było zauważyć. Chorą zwolniono na życzenie rodziców do domu, po czym umieszczono ją 21. I. 1949 r. w Klinice Chorób Psychicznych AMG. Tutaj stwierdzono daleko posunięte objawy katatonii hipokinetycznej z rozpadem struktury osobowości, wybitnymi za- burzeniami życia afektywnego i czynności intelektualnych, przy czym na pierwszy plan wybijały się zaburzenia napędu psychoruchowego: zahamowanie psychoruchowe, zmanierowanie, grymasy mimiczne, usta w ciup, dziwaczne stereotypie ruchowe i po- stawy, mutyzm, zanik życia popędowego, osłupienie. Nie stwierdzono nigdy objawów kataleptycznych. U chorej przeprowadzono leczenie wstrząsami insulinowymi, uzy- skując znaczną remisję, polegającą na niemal zupełnym cofnięciu się zespołu kata- tonicznego. Przy zwolnieniu z kliniki dnia 19. III. 1949 r. można jednak było stwierdzić wiele ubytków: niedostateczny krytycyzm w ocenie przebytej psychozy, pewną dziwacz- ność w wyrazie twarzy, w gestach i w zachowaniu, niezupełnie dobrą łączność uczu- ciową z otoczeniem, pewne niezdyscyplinowanie logiczne w rozumowaniu, chora moduluje afekt niezupełnie sprawnie, jej uczuciowość wyższa wykazuje braki. Mimo to po zwolnieniu stan jej był tak dobry, że ukończyła kurs pisania na maszynie i pra- cowała dobrze jako stenotypistka, ponadto grywała na fortepianie i utrzymywała w pewnym stopniu życie towarzyskie. Rodzina uważała, że chora powróciła zupełnie do zdrowia, tj. do stanu sprzed wystąpienia ostrego zespołu katatonicznego. Remisja ta utrzymywała się blisko 3 lata. Dokonywane w tym czasie badania kontrolne wy- kazały obecność stanu ubytkowego, opisanego pówyżej, w którym rodzina nie wi- działa choroby. [przypisy: , Studnie głębinowe, artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)