Calominal
Just another WordPress site

Mazurkiewicz wiaze czynnosciowo psychike archaiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mazurkiewicz wiąże czynnościowo psychikę archaiczną z korą mózgową po- zaczołową, która powszechnie jest uważana za narząd odruchowości warunko- wej. Już powyżej wspominaliśmy, że uczuciowość archaiczna rozwojowo niezbyt. daleko odbiega od popędowości instynktowej. Psychikę archaiczną znamionują następuj ące cechy: . 1. Plastyczność wyobrażeń. Cecha ta występuje u dzieci ze szcze- gólną wyrazistością. Wskażemy na tę właściwość psychiki dziecięcej przy oma- wianiu zjawisk ejdetyzmu. Prawdopodobnie chodzi tu o tak wyraziste i pla- styczne wyobrażenia, że nabierają one nieledwie cech omamów. To samo .można Szczegółowy opis faktów psychicznych .podamy ze względów dydaktycznych w odpowiednich miejscach psychopatologii, czyli symptomatologii ogólnej, Taki wstęp z zakresu prawidłowych. czynności . psychicznych, poprzedzający opis zjawisk psy- chopatologicznych, ułatwi zrozumienie pojęć klinicznych. Ta sama plastyczność wyobraźni przejawia się w treści mitów i baśni. W tym samym żnaczeniu mówimy o bujnej wyo- braźni, dochodzącej do głosu w twórczości artystycznej, zwłaszcza w sztuce pier- wotnej. Każdy człowiek ma możność czynienia spostrzeżeń nad tą właściwością w marzeniach sennych, gdzie niezależnie od aktualnie działających na zmysły podniet zewnętrznych, a więc na drodze wewnątrzpsychicznej (intrapsychicz- nej), przeżywamy wyobrażenia spostrzegawcze o wszelkich cechach omamów wzrokowych, słuchowych, czuciowych, ustrojowych, smakowych i węchowych. Coś analogicznego do marzeń sennych przeżywamy w chwili usypiania, w sta- nie półjawy. Zjawiska tego typu opisywano pod nazwą marzeń na jawie (Wach- traumę) lub snów hipnagogicznych (Silberer). Można je przy pewnej wprawie wywoływać .dowolnie, drogą autosugestii. 2. Nieodróżnianie fantazji od rzeczywistości przed- miotowej jest zrozumiałym następstwem poprzedniej cechy. Dlatego zez- nania małych dzieci jako świadków posiadają bardzo małą wartość dowodową. Na takie same trudności napotykamy w badaniach psychiatrycznych, gdy mamy do czynienia z dziećmi lub z osobnikami prymitywnymi; trudno jest czasem uzyskać pewność, czy coś było naprawdę, czy też się tylko śniło, czy też może było przedmiotem halucynacji albo iluzji. [podobne: , dezynsekcja warszawa, odzież termoaktywna, poradnia psychologiczna kielce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)