Calominal
Just another WordPress site

Leczenie psychoz schizofrenicznych rozwinelo sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie psychoz schizofrenicznych rozwinęło się dzisiaj w ro- zległą dziedzinę. Szczegółowe omówienie stosowanych metod pozostawiam osobnej publikacji. Tutaj podam tylko kilka istotnych wytycznych. Wstrząsy elektryczne i inne zachowały swoją wartość głównie w leczeniu postaci katatoniczno-hipokine- tycznej. I w tej postaci i w hiperkinetycznej, rzadziej w paranoidalnej, ograniczamy się obecnie do kilku zabiegów. Pierwszeństwo dajemy metodzie wstrząsów jedno- stronnych, po stronie niedominującej, aby osżczędzić choremu cięższych zaburzeń . pamięci. Zaraz potem przechodzimy na leki syndromolityczne. których wybór jest obecnie olbrzymi. Tam gdzie jest potrzebne działanie nasenne, tam dajemy pierw- szeństwo chloropromazynie. Mniejsze działanie nasenne posiada tiorydazyna. Wyso- kość dawki leczniczej i podtrzymującej bywa osobniczo różna. Są chorzy, u których zespół paranoidalny, hebefreniczny lub katatoniczno-hiperkinetyczny ustępuje do- piero po dawkach olbrzymich. Leczenie podtrzymujące trwać musi w ciągu wielu lat. Jest rzeczą doświadczenia ustalić optymalną dla danego chorego dawkę leczni- czą, a następnie podtrzymującą. W katatonii hipokinetycznej dajemy pierwszeństwo pochodnym fenotiazyny, aktywującym chorego. Takie własności posiada np. preparat “Iheralene, Insulinoterapia wychodzi coraz bardziej z użycia, ponieważ jest technicz- nie uciążliwa i dla zdrowia chorego czasem niebezpieczna. W opornych na leczenie przypadkach różnych zespołów schizofrenicznych uzyskać można nierzadko remisję .za pomocą śpiączek atropinowych. Po ustąpieniu ostrej psychozy obowiązkowo przejść trzeba na leczenie podtrzymujące i dbać o to, aby chory ustaloną dawkę zażywał bez przerwy w ciągu Wielu lat. W schizofrenii prostej, wbrew naszym wątpliwościom co do jej uleczalności, stosujemy wszystkie wymienione sposoby. W uporczywych sta- nach osłupienia katatonicznego najlepszym środkiem dynamizującym są wstrząsy kardiazolowe stosowane wytrwale. Najskuteczniejszym środkiem rozhamowującym i pobudzającym energię zdają się być zabiegi topelektryczne, niestety bolesne. W upor- czywych przypadkach robimy je co drugi dzień na przemian z dawkami podwstrzą- sowymi lub wstrząsowymi kardiazolu. Uzyskaną mobilizację sił chorego utrwalamy. zatrudniając chorego. Błędem sztuki bywa natomiast uleganie bezwładowi chorego przez stwarzanie mu warunków cieplarnianych. To samo dotyczy efektów uzyska- nych za pomocą .śpiączek atropinowych i metod psychofarrnakologicznych; doraźnie uzyskane rozhamowanie chorego mamy obowiązek podtrzymać i utrwalić leczeniem zajęciowym. Tej idei przeciwstawiają się opory ze strony zacofanego środowiska, które sądzi, że katatoników nie należy przemęczać. [podobne: , dezynsekcja warszawa, witamina b6, olejek do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)